en-USnb-NO

Nyheter

Rådmannen må skolere politikere  og administrasjonen i habilitetsregler

Rådmannen må skolere politikere og administrasjonen i habilitetsregler

Redaktør: Åsmund Snøfugl/13. juni 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering

Kontrollutvalget i Melhus kommune foreslår overfor kommunestyret å be rådmannen skolere politikere og administrasjonen i habilitetsregler. Forvaltningsrevisjon har avdekket etterlevelse av rutinene.

AV JENS GRANØIEN
I rapporten som ble lagt fram for kontrollutvalget i møte man­dag, går det fram at flere representanter ikke har varslet ifra om mulig inhabilitet i forkant av møtet. For øvrig konkluderer rapporten med at Melhus kommune har tilfredsstillende system for å håndtere habilitet. Kommunen har også rutiner for hvordan repres­en­tanter skal melde ifra om habilitet, for protokollføring, og for opplæring av represen­tanter. Det er altså i etterlevelsen av rutinene revisjons­rapporten peker på mangler.
Rapporten ble bestilt av kommunestyret i desember i fjor, og det er Forvaltningsrevisjon Midt-Norge som har levert rapporten. Anna Ølsnes og Merete Montero fra revisjonsfirmaet orienterte om rapporten i møte i kontrollutvalget. Rapporten er kommet til, blant annet etter intervju av nøkkelpersoner, og etter spør­reskjema til kommunestyret og varamenn. Bare 39 prosent av disse har svart på spørreskjemaet.

Bildet: Anna Ølsnes og Merete Montero fra Forvaltningsrevisjon Midt-Norge presenterte forvaltningsrapporten for kontrollutvalget.

Les mer i Gaula.

Antall (515)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190321-01