en-USnb-NO

Nyheter

Høyre arrangerte landbruksdag

Høyre arrangerte landbruksdag

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, October 3, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating
Besøk på Melhusgården øvre, lunsj hos Schei Jakobsen, besøk på Øya videregående skole, dagen ble avslutta hos Sissel og Per Ove Eggen på Lyngen på Lundamo, som har bygd nytt fjøs. Sånn så programmet ut da Høyre arrangerte landbruksdag.

AV JENS GRANØIEN
Hos Astrid Sæther og Halfdan Stendahl på Melhusgården er andelslandbruket blitt en viktig del av drifta, og en stor bidragsyter til samlet inntekt på bruket. Andelslaget har 150 medlemmer, og det dyrkes grønnsaker på ni dekar, med stort antall forskjellige vekster. Astrid Sæther fortalte om en fantastisk stor avling av grønnsaker i år.
I det nybygde fjøset på gården var kyr og kalver nettopp satt inn etter å ha kommet hjem fra beite. Dyrene beiter på et 60 000 mål stort inngjerdet område i Nordmarka i Klæbu. Den store romslige bygningen gir plass til 50 ammekyr, og like mange kalver. Kurasen er en blanding av
Rørosku og sidet trønderfe.

Selger kjøttdeig og
spekemat
Gården består av 567 dekar dyrka jord, og arealet og produksjonen på gården drives i helhet økologisk, bortsett ifra hestene som er benytta til ridning.
Foruten at det dyrkes, korn, gras og grønnsaker, har gården også et 30-40 mål stort areal som benyttes til produksjon av poteter. Mesteparten av potetene leveres til St. Olavs hospital i Trondheim. Gården har avtale med Eidsmo på Kvål om produksjon av kjøttdeig og spekemat som selges fra gården. På gården er det også ei mølle som maler speltmjøl av egen avling.

Bildet: På Melhusgården er det bygd både drivhus og fjøs det siste året. Astrid Sæther fortalte om ei fantastisk stor grønnsakavling.

Les mer i Gaula.

Number of views (529)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01