en-USnb-NO

Nyheter

Forbereder steinbrudd i Rakbjørgberga

Forbereder steinbrudd i Rakbjørgberga

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, October 17, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating
Firmaet A/S Faktotum entreprenør ved Lars M. Høgset forbereder pukkverk i Rakbjørgberga. Området leies ut, av Nils E. Berg.

AV JENS GRANØIEN
Firmaet fikk nylig konsesjon på uttak av stein til pukk i Rakbjørgberga. Området ligger like ved Hølondvegen, og ikke langt fra Vigda. Høgset har fått konsesjon på å ta ut stein i 30 år pluss 10 års opsjon.
Området er 50 dekar stort, og nå bygges det veier og løsmasse tas av fjellet. Løsmassen skal tas vare på og legges på igjen når konsesjonsperioden er over. Etter krav fra Statens vegvesen må avkjørsel legges tilstrekkelig langt unna svingen på grunn av sikt.
I forrige uke ble den første sprengladningen utløst. Da løsna cirka 10 000 kubikkmeter masse som delvis skal brukes til å fylle opp området. Høgset sier at det skal fylles opp en halv meter, og at halvparten av ladningen på 10 000 kubikkmeter går med til fyllingen.
Høgset har selv det utstyret som skal til, men vil basere selve knusingen av massen på innleid utstyr. Han forklarer at han regner med å være i gang med pukkverket om tre til fire uker. Høgset poengterer at det er store kostnader som skal til før en kan komme igang. Han har ikke kontrakt om levering av masse fra pukkverket, men sier at det er stort behov for både subbus, singel og pukk.

Bildet: Lars M. Høgset og Svein Ansnes forbereder uttak av stein som skal knuses til subus, singel og pukk.

Les mer i Gaula.

Number of views (582)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01