en-USnb-NO

Nyheter

Bankbygget på Lundamo kan bli ungdommens hus

Bankbygget på Lundamo kan bli ungdommens hus

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, October 17, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating
Etter en lang debatt i kommunestyret landet flertallet på et forslag om å vurdere å kjøpe bankbygget på Lundamo, til formål Ungdommens hus, i forbindelse med økonomi og handlingsplanen. Mindretallet ville ikke låse vedtaket til en bestemt bygning.

Spørsmålet om Melhus kommune skal kjøpe det tidligere bankbygget på Lundamo og benytte det til Ungdommens hus, ble tidligere i år tatt opp som en interpellasjon i kommunestyret av Anja Sterten (Ap). I samme møte foreslo Svein Evjen (H) at tannlegegården på Lundamo kunne være et alternativ. Horghallvegen 20 eller tannlegeboligen ble frarådet, hovedsakelig på grunn av byggets beskaffenhet. Da gjensto det tidligere bankbygget, men rådmannen hadde i sin innstilling frarådet kjøp av bygningen fordi et sånt prosjekt vanskelig lot seg balansere, uten en ekstra belastning i kommunekassen.
Bankbygget er annonsert til en pris av 3,6 millioner kroner. Det vil i så fall påføre Melhus kommune en årlig kostnad på 425 000 kroner.
Anja Sterten som fremmet interpellasjonen sa da det skulle stemmes over saken i kommunestyret, at lokalene som ungdomsklubben på Lundamo har i dag er langt fra optimale. Hun mente at banken er godt egna til formålet.
– Jeg er glad for at rådmannen i sin utredning mener at dette er en god ide. Jeg har tro på at vi skal få det til, sa Sterten som oppfordret rådmannen om å gå i dialog med selger.

Bildet: Ungdomsrådet delte på å framføre en anbefaling om at Melhus kommune må kjøpe bankbygget på Lundamo. Fra venstre, Kristin Johnsen som er sekretær, videre June Eileen Gylland, Maren Grøthe som er leder og på talerstolen Nora Emelie Økdal.

Les mer i Gaula.

Number of views (534)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01