en-USnb-NO

Nyheter

Tvillingene Odd  og Ivar Bjørgen  fyller 75 år

Tvillingene Odd og Ivar Bjørgen fyller 75 år

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, November 14, 2018/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
5.0
De har sammenfallende interesser i det meste de to eneggede tvillingene, Odd og Ivar Bjørgen. Begge er glad i å gå på ski, men mens Odd venter på vinter og snø, synes Ivar at det godt kan drøye en stund enda.

AV JENS GRANØIEN
Den 20. november er det 75 år siden tvillingparet, Ivar og Odd Bjørgen så dagens lys på Snøan i Midtre Gauldal. Etternavnet har de fra Bjørgen på Rognes, der en fjern slektning, Marit med samme etternavn har gjort navnet kjent, ikke bare i Norge, men i store deler av verden.
De var fire brødre, og hadde en god oppvekst sammen med foreldrene Dagny og Bjarne. Arne var den eldste, han bor på Stjørdalen. Den yngste, Bjørn Dagfinn er død.
Skolen var Skjærli skole. I fritida var det ski om vinteren og fotball om sommeren. Skigleden fant de først i hopp, men det ble også langrenn etter hvert. Tvillingene likte å konkurrere, og konkurranser ble det mange av, både i oppveksten, og senere når de ble voksne.
Det blir et spesielt forhold mellom tvillinger i forhold til andre søsken, bekrefter tvillingene, som i dag bor henholdsvis i Flå, og på Tjurru–pynten i Melhus. De har holdt mye sammen, spesielt når de var unger, men har også hatt tett kontakt i voksen alder. Det idrettslige ble de første åra, utført som medlemmer av Støren sportsklubb. Senere ble det medlemskap i henholdsvis Flå og Gimse idrettslag.

Bil for begge
Etter ett-årig framhaldsskole ble det yrkesskole på Støren for begge. Ivar var den som først ble kalt inn til militærtjeneste. Først på Haslemoen deretter elleve måneder i Bardufoss. Seks måneder etter var det Odd sin tur til å gjøre sin plikttjeneste. Mens Ivar var i feltartilleriet, ble det infanteriet på Steinkjer og Setermoen i Troms for Odd. Femten måneder varte militærtjenesten den gangen.

Bildet: Slående likhet. Ivar og Odd Bjørgen er eneggede tvillinger, og likheten her slående. Tvillingbrødrene har flere felles interesser, og har hatt en spesiell tett og god relasjon hele livet. Sånn som eneggede tvillinger ofte har.

Les mer i Gaula.

Number of views (504)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01