en-USnb-NO

Nyheter

NAV i nye  lokaler

NAV i nye lokaler

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, January 16, 2019/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
1.0
- Her har vi alt på et plan, det gjør at vi blir vi mer synlig for hverandre. Det er viktig for arbeidsmiljøet, sier Ann-Christin Fredriksen som er leder hos Nav på Melhus.

AV JENS GRANØIEN
Forrige mandag kunne Nav på Melhus ta mot publikum i nye lokaler i Energiparken på Melhus. Her har de fått lyse, trivelige og flotte lokaler i første etasjen i det store leilighetsbygget, som rommer leiligheter i etasjene over. Ann-Christin Fredriksen forklarer årsaken til at de har valgt å flytte fra rådhuset der trygdekontoret, og senere Nav har hatt tilhold siden rådhuset ble tatt i bruk i 1981:
– Det er flere årsaker til at vi valgte å flytte fra rådhuset. For de første har vi fått to nye prosjektstillinger og en ny fast statlig stilling, og det var trangt nok fra før. En annen årsak var at kommunen trengte lokalene selv. Nå skal lokalene i rådhuset overtas av IKT og forvaltningskontoret.
Det var for cirka ett år sia at Nav begynte prosessen med å tegne nye lokaler hos Energiparken. Det var entreprenørfirmaet Rett hjem som innredet lokalene.
– Vi kan gjøre endringer som gjør at det blir plass til flere ansatte, men vi blir nok ikke flere enn det vi er nå, sier Ann-Christin Fredriksen.

Bildet: Lunsjpause. Fra venstre; Dag Alexander Gamst, Ann-Christin Fredriksen, leder, Kristin Vindal, Sigrid Riiber, Tone Hundseide og Margrethe Faxvaag.

Les mer i Gaula.

Number of views (480)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01