en-USnb-NO

Nyheter

Full splittelse i Arbeiderpartiet: Nå blir det ny  nominasjonsprosess

Full splittelse i Arbeiderpartiet: Nå blir det ny nominasjonsprosess

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, February 13, 2019/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating
Ekstraordinært årsmøte i Melhus Arbeiderparti har med 68 av 97 stemmer vedtatt at det skal gjennomføres en ny nominasjonsprosess. 27 stemte for supplering av lista, mens to stemte blankt.

AV JENS GRANØIEN
På nominasjonsmøte i november ble Pernille Wahlberg, etter et benkeforslag valgt til partiets ordførerkandidat. Som vi har skrevet flere ganger tidligere, var nåværende ordfører Gunnar Krogstad innstilt som partiets ordførerkandidat av en enstemmig nominasjonskomite. Noen i partiet oppfattet dette som et kupp da det ble hevdet at ikke alle var kjent på forhånd med at det ville bli foreslått en motkandidat på nominasjonsmøte. Den gangen stemte 21 for Wahlberg og 17 for Krogstad som ordførerkandidat. Gunnar Krogstad trakk seg fra lista på det samme møte, det gjorde også hans datter Ingrid Resell Krogstad og Oddvar Horg. Senere har ytterligere ni av kandidatene på lista trukket seg. Det betyr at lista var ribbet for folk fra Hovin og Hølonda, og sto igjen med 24 navn av opprinnelig 36.

En tredjedel av kandidatene hadde trukket seg
Når så mange som en tredjedel av kandidatene på lista hadde trukket seg, sto partiet i fare for å få for få personer å dele politiske verv på etter valget til høsten. Alternativet til å foreta en ny nominasjonsprosess, var da å fylle på lista. Noen mente at dette kunne bli en vanskelig jobb for styret. Det første ble altså vedtatt av et stort flertall på det ekstraordinære årsmøte, som ble holdt på Lundamo ungdomsskole torsdag kveld.
Leder Einar Gimse Syrstad opplyste på møtet at det på et medlemsmøte ble vedtatt å innkalle til et ekstraordinært årsmøte som skulle ta stilling til hva om videre skulle skje.
På møtet ble et forslag fra Beate Johansen om at det skal startes en ny nominasjonsprosess vedtatt. Lena Trotland foreslo at styret sørger for at de åpne plassene på lista blir tetta. Hun mente at en ikke kan innføre en praksis om at det avholdes et nytt nominasjonsmøte, fordi om noen er uenig i resultatet fra nominasjonsmøte.
Eva Jenssen leder i Kvål arbeiderlag sa at det var noen i salen som snakker usant om folk. Hun ba innstendig om at det ikke blir snakket om folk som ikke er tilstede.

Bildet: Bente Estenstad er leder i den nye nominasjonskomiteen.

Les mer i Gaula.

Number of views (282)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01