en-USnb-NO

Nyheter

Stabil oppslutning om kirkelig konfirmasjon

Stabil oppslutning om kirkelig konfirmasjon

Author: Åsmund Snøfugl/Wednesday, April 24, 2019/Categories: Startsiden, Melhus rundt

Rate this article:
No rating
Prosentandelen som benytter kirkelig konfirmasjon er ikke lenger nærmere 100 prosent, men andelen har vært relativt stabil i mange år.

AV JENS GRANØIEN
Prost i Gauldal prosti Øystein Flø sier at andelene som benytter kirkelig framfor borgerlig, eller ingen konfirmasjon i det hele tatt har vært mer stabilt enn medlemstallet i kirka i den samme perioden. Perioden han viser til er fra 2006 til 2018.
Prosten forklarer at tap av medlemmer prosentvis i forhold til befolkningstallet delvis skyldes innvandring, men også at noen melder seg ut av kirka. Prosten kan imidlertid vise til at voksendåp har økt, og at noen velger dåp i forkant av konfirmasjonen.
– Konfirmasjonen betyr å gjenta dåpspakten, for noen blir det i forbindelse med dåp når de velger å døpe seg når de skal konfirmeres. Det er viktig å ha et godt opplegg sånn at det som står i bibelen også framstår relevant i dag, og ikke bare for det som skjedde for lenge sida. Det må også framstå relevant for livet vårt i dag, og hvordan vi skal leve sammen. Ta vare på jorda, og ha et godt samfunn som det er godt å leve i, sier prost Flø.

Bildet: Prost Øystein Flø er glad for at oppslutningen om kirkelig konfirmasjon holder seg så godt i Melhus og i Gauldal prosti som helhet.

Les mer i Gaula.

Number of views (134)/Comments ()

Tags:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01