en-USnb-NO

Nyheter

Arkeolog på biblioteket

Arkeolog på biblioteket

Redaktør: Åsmund Snøfugl/31. oktober 2018/Kategorier: Startsiden, Melhus rundt

Ranger denne artikkel:
Ingen rangering
Kjell André Brevik er tilsatt som ny medarbeider på Melhus bibliotek. Han er nordmøring, bor på Hovin og er 37 år. Han er arkeolog, og har vært engasjert i en rekke arkeologiske prosjekt og arbeider også her i distriktet.

AV ÅSMUND SNØFUGL
I Gaula har han ved et par anledninger skrevet om oppdagelser av spor etter virksomhet og liv i Melhus i forgangen tid. Som arkeolog arbeider Kjell Andre på prosjektbasis. Han holder dessuten foredrag og skriver om historiske og arkeologisk spørsmål. Han er spesielt opptatt av å formidle den kunnskap om gamle dager som arkelogiske funn gir.
På biblioteket skal han jobbe i deltidsstilling, to dager i uka vil han være der. Biblioteksjef Brita Narjord sier at da denne stillinga ble opprettet, var det med tanke på å få tilsatt en person som kunne satse spesielt på lokalhistorie og historie generelt, og ville kunne formidle historisk stoff. Biblioteket har opprettet et eget rom for lokalhistorie, hvor de vil samle lokalhistorisk litteratur, og videre tilby folk å sitte der for å gå djupere inn i stoffet og for å skrive. Det er mange bygdebøker og skrifter om organsasjonsliv og personer der. Og så står datamaskinen klar. For på nettet finnes stadig mer og mer, bl. a. kirkebøker, utvandringsprotokoller og arkiv. Dette rommet er det Oddrun Duesten som har bygd opp, og Kjell Andre Brevik skal nå sammen med henne videreutvikle dette.

Bildet: Kjell André Brevik skal være vanlig aktør i biblioteket, med særlig ansvar for historierommet. Her sammen med bibliotekar Brita Narjord.

Les mer i Gaula.

Antall (529)/Kommentarer ()

Tag:

Siste nummer

GULA-T1-HOV-190515-01