X

Responsive image

Nyheter
I fjor var det ”juliforhold” med veldig lite vatn  i år ble det tidenes snøsmelting og coronasmitte

I fjor var det ”juliforhold” med veldig lite vatn i år ble det tidenes snøsmelting og coronasmitte

Author: Melhus Avisa Gaula/Thursday, June 25, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

– I år forsvant vår viktigste  uke. Det var rett og slett ikke fiskbart når vi starta første juni. I tillegg har vi korona med masse avbestillinger

fra utenlandske fiskegjester, særlig fra Sverige, Finland og Danmark…våre viktigste markeder for Gaula, sier Torstein Rognes i Gaula fiskeforvaltning.

    Men han er tross de historiske vanskelighetene i Gaulas fisketurisme optimistisk om å få en brukbar sesong. Sjøl om omsetninga ikke vil nå opp imot de 100 millioner dalføret ”normalt” vil omsette i fiskeinntekter og varehandel. Halvparten av laksen tas i Melhus kommune.

 

AV ÅKE NORD

Gaula er Norges eneste uregulerte storlakselv. 

    Noe som er en ubestridt konkurransefordel når stangsvingerne avgjør hvor de skal brukeferiepengene.

    Det er også valgmulighetens elv med døgnkort fra noen hundrelapper til nærmest ufattelige tusentalls kroner.

 

Mange tonn

De rapporterte resultatene av fiskernes resultat på laksevaldene ligger i størrelsesorden 20 – 30 tonn over tre sommermåneder. 

    Den nyere historikken forteller at fangstene veksler mellom 9 tonn i bunnåret 1997 til  rekordåra innpå 2000-tallet med opp i 50 tonn. 

    – Vi ligger nok ” normalt” et sted midt imellom, sier Torstein Rognes når møtes i Gaula Natursenter.

 

Streng fiskeforvaltning

Her har han vært daglig leder i 20 år før han i fjor skiftet til ansvarlig i Gaula Fiskeforvaltning med Gaula Elveierlag og 685 medlemmer som arbeidsgiver.

    Det forteller ikke så lite om den kompetanse og tillit Rognes har skapt seg overfor laksefiskemiljøet. Noe som har gitt han respekt blant fiskere og forskere utover landegrensene,. 

    Naturintressen og den profesjonelle lidenskapen og til Gaula er drivkrafta bak hans engasjement. 

Gytebestandsmålet

Han liker forvaltningsansvaret og forklarer videre:

    – Jeg arbeider i et veldig spennende fagmiljø med tilknytning til forskning. 

    Den overordnede målet i forvaltninga er gytebestandsmålet. Det vil si at Gaula hvert år sikres et tilstrekkelig antall lakser som gyter og holder bestanden på en trygg nivå.

    – Ja, dette er ledestjernen i arbeidet mitt, sier han.

    Dette er også grunn til hvor mye fiskerne får dra på land. 

 

4 laks per sesong

I dag er kvoten satt til 4 fisker per sesong hvorav en laks får være over 80 centimeter. 

    – Takket være den nøyaktige kontrollen klarer vi å ha ei elv med storlaks og god reproduksjon. Her er det faktisk mange flergangsgytere, fiske som returnerer til elva både to og tre ganger, forteller Torstein.

    Det innebærer at troverdigheten til Gaula som storlakselv er god med årlige fangster av sølvskinnende majesteter på 15-20 kilo og iblant derover. 

 

Drøye gebyrer

Den lokale forvaltninga er også ansvarlig for at fiskeriloven, bestandsovervåking, kvoter, oppsyn og forfølgelse av de fåtall som ikke har vett til å innordne seg under reglementer. 

    Det er gebyr på 4000 for lokale lovbrudd og 8000 for kvotebrudd der den skyldige i tillegg blir bortvist fra elva for to år.  

    Manglende innlevering av skjellprøve koster 1000 kroner i gebyr.

    – Alle virkemidler mot lovbrudd er blitt brukt, tilføyer Torsten.

    Noe som i tilfelle Gaula forteller at det handler mer om effektivt oppsyn enn om antall ”fiskegangsters”.

 

Halvparten fanges i Melhus

Vi tar de korte skrittene fra administrasjonslokalet i Gaula Natursenter ned til elvebredden, og konstaterer at elva løper kraftfull gjennom svingene fra Frøsethølen og nedover mot fiskevaldene i Melhus.

    – Halvparten av fangsten tas i Melhus kommune. Her er næringspotensialet veldig bra, forteller Torstein.

    Gaula og lakseturismen har en betydning som ikke kan skattes høyt nok for bygdene og kommunene langs elva. 

Bilde: 

Fisket i Gaula tar seg nå kraftig opp. – Halvparten av fangstene tas i Melhus kommune. Her er næringspotensialet veldig bra, forteller Torstein. Rognes i Gaula Forvaltning. Gaula omsetter normalt opp i mot 100 millioner hver sesong i fiske og handel.

Les mer i Gaula

 

Print

Number of views (1319)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co