X

Responsive image

Nyheter
Vil legge ned jernbane-overgangen på Søberg

Vil legge ned jernbane-overgangen på Søberg

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, July 1, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Melhus formannskap har vedtatt, etter krav fra Bane Nor å ikke imøtekomme klage fra beboere på Søberg vest om å ikke stenge jernbaneovergangen på Søberg. Bane Nor ønsker ikke trafikk-

økning over jernbanen, som er sikret med lys og bom.

AV JENS GRANØIEN

Beboerne i Teiavegen på Søberg klaget på kommunens vedtak om å legge ned jernbaneovergangen på Søberg. Det er Bane Nor som krever at overgangen legges ned for å godkjenne reguleringsplan for boligbygging i Prestmovegen og Midttun, der Melhus kommune skal bygge atten boliger, samt gjennomføring av felles infrastruktur innenfor området. Felles infrastruktur innebærer etablering av gang- og sykkelvei/planskilt kryssing av jernbanen for syklister og fotgjengere og forlengelse av kjørevei med gang- og sykkelvei fra Prestmovegen til Teiavegen.

 

Vil ikke føre til mer trafikk

I klagen skriver beboerne på Søberg vest, at de ikke tror at beboerne på Midttun noen gang vil bruke den nye planlagte veien for å komme seg til Melhus. Denne veien vil bli vesentlig lengre. Fra Midttun til gamle E6 er det 20 meter, og det er fortau. De mener derfor at boligbygging på Midttun og i Prestmovegen ikke vil føre til mer trafikk over jernbaneovergangen.

    I klagen som er undertegnet av Magne Thomassen, står det at flere formannskapsmedlemmer har vært og sett på området, og at ingen av dem kunne forstå at utbyggingen av Midt-

tun kan kobles sammen med stenging av Teiavegen.

    Etter oppfordring fra beboerne var formannskapet på befaring tirsdag den 16. juni. På befaringen advarte beboerne mot undergang, både fordi det blir dyrt, og fordi den vil kreve mye dyrkajord.

 

Måtte utsette saken

På tross av at formannskapet hadde bedt om det, fikk de ikke svar på om eksisterende overgang kan bli undergang, og prisen på en eventuell undergang da saken skulle behandles i formannskapet. Da ble saken utsatt i ei uke på grunn av et manglende notat.

    Både Fritz Arne Haugen (Sp) og Sigmund Gråbak (ML) var oppgitt over at det notatet de hadde bedt om ikke var lagt fram. Også Einar Gimse Syrstad (Ap) på vegne av opposisjonen sluttet seg til at saken burde utsettes. Rådmann Katrine Lereggen beklaget at notatet ikke var utsendt. Ordfører Jorid Jagtøyen sa at konsekvensene kan bli at arbeidet ikke kommer i gang.

    Beboerne i Prestmovegen er bekymret for at de vil få mer biltrafikk gjennom boligområdet. Beboerne på Søberg er enig om at å bygge undergang for gående og syklende, og at biltrafikken fortsatt får gå over jernbanen, er det beste.

    På møtet i formannskapet sa enhetsleder Morten Børseth hos bygg og eiendom, at en undergang for biler kan bli så dyr at det kan bli en utfordring, og at tomtekjøperne i området kan bli pålagt å bidra.

Bilde: 

Melhus formannskap har avvist klagen fra beboerne på Søberg vest, og innfrir krav fra Bane Nor om at jernbaneovergangen på Søberg blir stengt.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (1312)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co