X

Responsive image

Nyheter
Arbeidsledigheten på vei ned

Arbeidsledigheten på vei ned

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, July 8, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

– Det er en stund til arbeidsledigheten blir to prosent igjen i Melhus, sånn som den var før koronaen, sier leder hos NAV – Melhus Ann-Christin 

Fredriksen.

AV JENS GRANØIEN

Da koronaen slo til for fullt, og samfunnet ble stengt ned var arbeidsledigheten i Melhus mellom 1,8 og 2,2 prosent. På det meste i slutten av mars var 10,8 prosent av arbeidsstokken i Melhus helt eller delvis arbeidsledig. Den 23. juni som er det siste offisielle tallet var ledigheten kommet ned på 4,1 prosent. Ledigheten er med andre ord på riktig vei, men ifølge NAV vil vi ha forholdsvis høy ledighet en lang stund framover.

    Ann-Christin Fredriksen forklarer at ledigheten synker i alle aldersgrupper, bortsett i fra aldersgruppen under 20 år, der øker den litt. Størst reduksjon er det i gruppen 30 – 39 år. Det er også i den gruppen vi finner flest ledige. At ledigheten har økt litt i den yngste aldersgruppen har sammenheng med lav utdanning og lite arbeidserfaring, som antas å være hovedårsaken. Det er flest ledige innen reiseliv og transport, men også innen butikk, salgsarbeid og andre serviceyrker er det fortsatt høy ledighet.

 

De fleste ledige er permitterte

Av de som henvender seg til NAV som arbeidssøker oppgir nå halvparten at årsaken er at de er permitterte, har mista eller kommer til å miste jobben. Ann-Christin Fredriksen poengterer at det er grunn til å tro at arbeidsledigheten vil holde seg forholdsvis høy framover i Melhus. Hun sier at NAV samarbeider godt med næringsforeninga, rådmannen og ordføreren.

    Per 2. juni var 5,3 prosent delvis ledige i Melhus, det vil si 473 personer. Tre uker senere var prosenten sunket til 4,4 og antall personer til 401.

    Hvis vi ser adskilt på kvinner og menn er tallene tilsvarende for kvinner henholdsvis 5,2 og 4,5 prosent, og 211 og 184 personer. Når det gjelder menn var 4,7 prosent ledige den 2. juni og 3,7 prosent den 23. juni. Det utgjør henholdsvis 225 og 179 personer.

    Ann-Christin Fredriksen sier at ledigheten økte drastisk i slutten av mars.

    – Vi tok grep ganske raskt med å etablere eget arbeidssøkerteam for å ivareta de som ble permittert, og som ble helt eller delvis ledige, forklarer hun.

Bilde: Ann-Christin Fredriksen er leder for NAV på Melhus.

Les mer i Gaula

 

 

 

Print

Number of views (366)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co