X

Responsive image

Nyheter
Formannskapet vil ha bompenger for el-biler fra 2021

Formannskapet vil ha bompenger for el-biler fra 2021

Author: Melhus Avisa Gaula/Thursday, August 20, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Melhus formannskap har med ti mot en stemme avgitt høringsuttalelse angående nullutslippsbiler. Formannskapet foreslår 25 prosent av vanlig sats fra 2021, og 50 prosent fra 2022 i Miljøpakkens bompunkt.

AV JENS GRANØIEN

Rådmannen hadde i sin innstilling foreslått bompenger først fra 2022. I byvekstavtalen er det lagt til som et estimat for netto bominntekt i perioden 2019 -29 6900 millioner 2019 kroner. Dette inngår i Miljøpakkens finansieringsplan. Da er det tatt høyde for at inntektene avtar med økende bruk av el-bil fra til 2022, men at bomstaksten for el-bil for fosilbil samlet sett opprettholdes på samme nivå som ved innføringen av Miljøpakkens trinn 3 fra 2022.

    Rådmannen skriver at Melhus kommune er av den oppfatning at eventuell innføring av bomavgift på nullutslippsbiler først er aktuelt fra 2022, uten at det får følger for den planlagte aktiviteten i Miljøpakken i 2020 og 2021.

    Rådmannen mener at en ny vurdering høsten 2021, med hensyn til eventuell innføring fra og med 2022 virker fornuftig. Da har en med stor sannsynlighet fått en avklaring rundt den statlige avgiftspolitikken knyttet til nullutslippsbiler. Med dette som utgangspunkt mener rådmannen at det er grunn til å anta at andelen el-biler innen Miljøpakkens område nærmer seg 20 prosent i slutten av 2021. Rådmannen mener at en slik prioritering ikke vil komme i konflikt med intensjonen i byvekstavtalen, og samtidig bidra til lavere CO2 utslipp fra transportsektoren.

Bilde: 

Møtet i formannskapet tirsdag ble holdt i rådhuskantina. Fra venstre Mari Grongstad sekretær, Katrine Lereggen rådmann og ordfører Jorid Jagtøyen.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (1052)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co