X

Responsive image

Nyheter
Habilitetsspørsmål ved Benna: Utidig innblanding av  Trondheim kommune

Habilitetsspørsmål ved Benna: Utidig innblanding av Trondheim kommune

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, September 2, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Forut for behandlingen av Mattilsynets klage i formannskapet på at Steinar Simonsen har fått innvilget riving av tre driftsbygninger, og bygging av ny redskapsbod, hadde Trondheim kommune ettergått, og funnet ut at to navngitte medlemmer av formannskapet var grunneiere, og som sådan inhabil i behandlingen.

AV JENS GRANØIEN

De to navngitte medlemmene av formannskapet var Merete Moum (ML) og Fritz Arne Haugen (Sp), som begge er grunneiere i nedslagsfeltet til drikkevannskilden Benna. Ordfører Jorid Jagtøyen mente det var å gå langt over streket av Trondheim kommune å navngi to av formannskapets medlemmer på denne måten, som inhabile.

 

Habil eller inhabil

Det førte til en diskusjon om formannskapet skulle lytte til Trondheim kommune og erklære dem inhabil i behandlingen av en sak som omhandler en helt annen person.

    Sigmund Gråbak (ML) mente at de ikke var inhabile. Han sa at det har med sakens størrelse å gjøre. Gråbak sa at dette er en liten sak, derfor mente han at de to burde erklæres habile.

    Jossi Byfuglien (Krf) mente at om de to ikke hadde særskilt interesse i om de gamle husene ble revet og erstattet av en nytt, så burde de være habile.

    Ordfører Jorid Jagtøyen mente også at de to var habil til å delta i behandlingen av saken.

    Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) lurte på om Trondheim kommune tolker habilitet/inhabilitet, uavhengig av hvilke tiltak det er snakk om.

    – Vår diskusjon har gått på hvilke tiltak det dreier seg om når vi vurderer habilitet, sa han.

    Et enstemmig formannskap vedtok at de to var habile til å delta i behandlingen av saken.

 

Til saken

Steinar Simonsen søkte i desember i fjor om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for riving av tre eldre driftsbygninger og oppføring av en ny redskapsbod på eiendommen gnr/bnr 74/5 Branemodden ved Benna. Området hvor tiltaket ønskes gjennomført er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNFR, og ligger innenfor klausuleringsområdet for nedbørsfelt Benna.

Bilde: Forslaget fra flertallsgruppa (Sp), (H) og (ML) om å gi tillatelse til riving og bygging av ny redskapsbod ved Benna fikk flertall.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (337)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co