X

Responsive image

Nyheter
Trafikktelling i Hollumsvegen på Brekkåsen viser stor trafikk og høy fart

Trafikktelling i Hollumsvegen på Brekkåsen viser stor trafikk og høy fart

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, September 16, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

De som bor langs Hollumsvegen på toppen av Brekkåsen har klaget på stor trafikk og høy fart, og krever at 40-sonen forlenges. Trafikktelling bekrefter at de har rett.

AV JENS GRANØIEN

På toppen av Brekkåsen på Hollumsvgen er det en kort strekning med 40-sone som går over i 60-sone. Beboerne på nersida av vegen krever at 40-sonen utvides. I tillegg krever de fartsdumper.

    Leder i teknikk og miljø i Melhus kommune Mikal Kvaal har bedt om trafikktelling for å dokumentere trafikkbildet på veistrekningen. Kvaal er lovet befaring fra fylkeskommunen.

    Beboerne langs vegen ønsker å flytte 40-sonen som i dag opphører omtrent ved avkjøringa til Tjurrupynten, til avkjørsla til Brekkåsen skole. Dessuten krever de fartsdumper som strakstiltak. På sikt mener beboerne at det må opparbeides gang- og sykkelfelt.

    Det er ubestridt at vegen forbi boligene på toppen av Brekkåsen er smal, samtidig som den har helling nedover mot boligene, asfalten er sundkjørt, sånn at asfalt av og til fyker inn på plena til de som bor nærmest vegen.

 

Krever handling

Wigdis Rodø er den som bor nærmest veien. Lise Hågensen som er leder for FAU ved Brekkåsen skole bor også på Brekkåsen.

    På øversida av veien er det et fint turområde som både skolen og barnehagen benytter. Da må de krysse veien hvor det er stor trafikk, ikke minst av busser og store lastebiler. På det smaleste er det bare så vidt at to busser kan møtes. Det er stor busstrafikk og det er utstrakt trafikk av lastebiler som frakter masser til deponi, eller grus fra grustak. Rodø og Hågensen sa i et intervju tidligere i år, at de krever handling. Det betyr på kort sikt at 40- sonen utvides og at det anlegges fartsdumper.

 

Fylkesdirektøren 

avviste 40 - sone

Fylkesdirektør vei hos Trøndelag fylkeskommune Eva Solvi avviste i et intervju tidligere i år kravet om utvidet 40-sone på Brekkåsen og fartsdempere. Solvi sa at 40-sone handler om flere ting. Blant annet bebyggelse langs veien, hva som foregår langs veien og om skoleunger krysser veien. Hun sa at det er sjelden de setter ned farten til 40 km/t. I samtalen med Gaula lovte ikke fylkesdirektøren befaring, men i tilfelle det ble befaring ville det være for å forbedre 60-skiltingen. Hun hadde forstått det sånn at det kjøres fortere enn 60 km/t.

Bilde: Hollumsvegen er smal og vegen heller inn mot boligene. Det er stor trafikk av tunge kjøretøy, farten er ofte stor tett inntil boligene på toppen av Brekkåsen. Beboer Wigdis Rodø, leder i FAU ved Brekkåsen skole Lise Hågensen og Oliver (9) og Sofie (4) krever nedsatt hastighet og fartsdumper. Arkivbilde. 

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (274)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co