X

Responsive image

Nyheter
Bæreevnen til Brå bru på Byneset er vurdert som kritisk

Bæreevnen til Brå bru på Byneset er vurdert som kritisk

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, October 14, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Den er et trafikkfarlig nåløye mellom to skarpe kurver og har blitt dømt ut i tre inspeksjoner siden 2006.

Statens vegvesen mener bæreevnen er så kritisk at den vurderes med ”alvorlighetsgrad-høg.”

AV ÅKE NORD

Brå bru ble bygget i 1933 for å sikre passasjen over rasdalen og Bråbekken.  

    Tida og den økende trafikken slitt hardt på den 53 meter gamle stålbjelkebrua.

 

Dømt ut tre ganger

I tre tilfeller har den gamle brua blitt inspektert; 2006, 2007 og sist i 2012.

    I økende grand har det blitt ”avdekket og stadfestet betydelige skader med høg skadegrad på blant annet slitelag, landkar, rekkverk, pilarer og hovedbjelker.”

    Det har bare blitt utført mindre reparasjoner i 2016, og tilstanden er fortsatt karakterisert som ”kritisk”.

 

Viktig for hele Byneset

Det er ikke noen tvil om at 707 er viktig for hele Byneset. Og at det må gjøres noe ved Bråbrua.

    Vegvesenet konstaterer at fylkesvegen har ”stor trafikk, og er av stor betydning for lokalsamfunnet og for lokalt næringsliv.”

 

Tett trafikk

Målinger viser at det passerer 3 100 kjøretøy per døgn.Nesten hvert tiende kjøretøy er såkalt ”tung trafikk”.

    I mars 2017 ble Bråbrua tatt opp i Miljøpakkens Programråd. 

    Og det ble da besluttet at det skal utarbeides forslag på både kulvert- og brualternativer.

    Etter vurdering av alternativene falt valget på en ny stålbjelkebru ”for å erstatte dagens bru som er i meget dårlig tilstand.”

 

Farlig skolveg

Fylkesveg 707 er i dag skoleveg. 

    Avstand fra bruområdet til Spongdal skole er 1,5 km.

    Passasjen er så smal og farlig at alle elever som må passere Brå bru får skoleskyss med buss. 

    Elever som bor under 4 km fra skolen har skoleskyss på grunn av trafikkfarlig skolevei. Mens elever som bor over 4 km fra skolen, hovedsaklig ungdomsskoleelever fra Nypvang skolekrets, har skoleskyss på grunn av avstand. 

 

Gang- og sykkelveg

I utbyggninsforslaget sies også: ”Strekningen er definert som skoleveg, og bør følgelig ha gang- og sykkelveg.”  Trondheim kommune er enig i denne anbefalningen. 

    I reguleringsplanen er det derfor foreslått en gang- og sykkelveg på nordsiden av fylkesvegen.

 

Ferdig i 2023

Prosjektleder Odd Nygård regner med at det blir byggestart av ny bru etter sommerferien i neste år.

    – Våren 2023 skal vi kunne åpne en ny bru, sier han til avisa Gaula. 

    Bruområdet med gang- og sykkelveg vil bli 75 meter lang.

Det er foreslått 63 millioner til bruprosjektet i Miljøpakken.

    I anleggsperioden må trafikken til og fra Byneset regne med at framkommeligheten vil bli påvirket av provisoriske løsninger.

Bilde: Må erstattes. Nå skal endelig den gamle skandalen Brå bru rives og ersattes med en ny stålbjelkebru. I tillegg vil det bli gang- og sykkelveg langs nye brua.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (218)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co