X

Responsive image

Nyheter
Politikerne ønsker  dyresykehus velkommen

Politikerne ønsker dyresykehus velkommen

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, February 10, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Melhus formannskap ga tirsdag aksept for at det kan avvikes fra kravet om bestemmelsen om felles detaljplan innafor områdeplan for Melhus sentrum. Formålet er bygging av et dyresykehus.

AV JENS GRANØIEN

Det er Pir II AS som er forslagsstiller og Melhus dyreklinikk som tiltakshaver. Intensjonen med planarbeidet er å regulere Melhusvegen 405 gnr/bnr 94/181, og legge til rette for nye lokaler for Melhus dyreklinikk. Dette for å kunne utvikle bedriften til et moderne dyresykehus. Dyreklinikken har i dag tilhold i den gamle mølla på Kuhaugen på Melhus. Eiendommen består av 4,2 daa, og ligger mellom Melhusvegen og jernbanen vis a vis Almås Park. Eiendommen er i dag bebygd med gamle Melhus jernbanestasjon, og huser i dag installasjoner knyttet til drift av jernbanen. Ny bebyggelse planlegges som et langt smalt bygg i to etasjer med et brutto areal på cirka 1000 kvadratmeter.

 

Fantastisk med sykehus for dyr i Melhus sentrum

Ordfører Jorid Jagtøyen slo fast i formannskapet at det ville være fantastisk med et sykehus for dyr i Melhus sentrum, i regi av Melhus dyreklinikk.

    Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) ville vite om saken kan skape presedens i forhold til andre områder der det er satt krav om detaljplanlegging.

    Enhetsleder Guri Vik svarte at det må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Hun opplyste at deler av området er bebygd.

Bilde: 

Fra venstre Eva Rathe, Carolina Brobakk og Kenneth Landrø. Følgende var ikke til stede da bildet ble tatt: Anna Elisabeth Rathe som eier dyreklinikken, Anna Rathe, Kiri Pragnell og Ingunn Melby. 

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (221)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co