X

Responsive image

Nyheter
Fare for at grupper blir  stående utenfor arbeidslivet

Fare for at grupper blir stående utenfor arbeidslivet

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, March 3, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Det kan skje, samtidig med at det neppe blir mangel på jobber i åra framover. En del jobber blir automatisert, men det skapes også nye jobber. Det er NAV-sjef i Melhus Trond Alstad som gir oss en pekepinn på utviklinga i arbeidslivet framover.

AV JENS GRANØIEN

Han sier at det er stor fare for at mange havner utafor arbeidslivet på grunn av raskere omstilling.

    – Driveren er den teknologiske utviklingen. Mange synes det går fort i dag, men det vil gå enda raskere i framtida, sier NAV-sjefen.

    Alstad forklarer utviklinga med det Grønne skifte, globalisering, verden blir mindre, og det blir tettere samarbeid over grensene fordi teknologien gjør det mulig.

    – Det blir neppe mangel på jobber om noen år. En del jobber blir automatisert, men det kommer nye jobber, sier Alstad.

    Han forklarer at NAV jobber i samarbeid med andre, og at det er et tett samarbeid mellom NAV og kommunen og den videregående skolen. Han mener at ingen klarer det alene, og unngå at noen blir utafor arbeidsmarkedet.

    – Vi har dialog med Melhus kommune, ordfører, varaordfører, rådmann og næringsforeninga. Vi snakker mye med Melhusbanken som spiller en stor rolle i arbeidslivet, sier han.

 

Blir flere eldre

Alstad sier at det stadig blir flere eldre og dermed flere pensjonister. Bak hver pensjonist står fire yrkesutøvere i dag. I framtida blir det to. Velferdsstaten blir dyrere å drive når det blir flere pensjonister.

    – At de blir flere eldre kan føre til at det blir mangel på arbeidskraft. Derfor er det viktig at de som er i arbeidslivet tilfredsstiller de kravene som arbeidslivet krever, sier Alstad.

    – Fram mot 2035 venter man lav ledighet blant de som har høy utdanning eller yrkesutdanning, spesielt innenfor håndverk, og spesielt sykepleiere. Da må NAV spille en rolle sammen med Melhus kommune og andre aktører for å gjøre kommunen attraktiv, både for å bo i og for å jobbe i, sier Alstad.

 

Fallitterklæring dersom 

ledigheten blant 

ungdom fester seg

NAV-sjefen sier at konkurransen kommunene imellom vil bli hard i framtida for å gjøre seg attraktiv for arbeidsgivere, å jobbe og bo i.

    – Det betinger samarbeid mellom arbeidsgiver, kommunen og alle offentlige myndigheter, inkludert NAV. Alle aktører innenfor samfunnsutvikling må ha et felles mål, sier Trond Alstad.

    Han sier at det vil være en fallitterklæring dersom høy ledighet blant ungdom fester seg. Det mener han vil få konsekvenser som utelukkende er skadelig.

    – Høy ungdomsledighet er ikke bra verken for den det gjelder, for samfunnet eller for skatteinntektene, slår Alstad fast.

    Og fortsetter: – NAV må være til hjelp for å gi innbyggerne de tiltaka som finnes. For å få det til må vi ha tett dialog med arbeidslivet for å få vite hva som foregår på arbeidsmarkedet. Vi må vite hva Melhus kommune tenker om utviklinga. Nøkkelen er kompetansebygging hele tida, sier han.

Bilde: 

Fallitterklæring dersom ledigheten fester seg blant ungdom, sier Trond Alstad.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (223)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co