X

Responsive image

Nyheter
Skåret Godbit har  blitt en ordentlig godbit

Skåret Godbit har blitt en ordentlig godbit

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, April 21, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Når navnet Eidsmo nevnes, forbinder mange dette med slakteri og kjøttvarer. Spekemat er blitt produsert og solgt gjennom Eidsmo-navnet på Kvål i mange, mange år.  Bedriften har en lang historie, og i årenes løp har en naturligvis måttet tilpasset seg nye krav og endringer i markedet.  Fortsatt slaktes det storfe i bedriftens lokaler ved Kvålsbrua. 

AV MAGNAR HAUKDAL

I 2010 ble det besluttet at spekematproduksjonen skulle flyttes til Oppdal.  Dette skulle vise seg å bli starten på det som i dag er Eidsmo Kjøtt.  Noen sentrale personer fant da ut at en i stedet skulle utrede et alternativ for å fortsette produksjonen på Kvål.  Dette førte da til at Eidsmo Kjøtt ble etablert med Arnt Steinsvoll som daglig leder og Harald Eidsmo som produksjonsansvarlig. I tillegg til disse er Vidar Martinsen blitt ansatt som salgs- og kvalitetsansvarlig.  Disse tre er i dag bedriftens eiere, en bedrift som totalt står for 5 ½ årsverk.

 

Godbit og morr

Harald forteller at skåret Godbit er blitt den store salgssuksessen, og det produktet som representerer det største salget.  En god nummer to er Eidsmo-Morr, men at det er litt variasjoner fra distrikt til distrikt hvilket produkt som har det største salgstallet.

    Han forteller videre at det er spesielt de to siste årene at Godbit har fått økte salgstall.  En avgjørende og viktig faktor som trekkes fram er et prøveprosjektet med REMA som ble satt i gang i 2017.  I første omgang ble det enighet om å tilby varene til kundene i de to butikkene på Melhus og den på Støren. Salget økte uke for uke, og etter hvert kom stadig flere Remabutikker til.  I dag leveres skåret Godbit og Morr til 74 butikker.  Ja, vi er blitt veldig godt mottatt i region Trøndelag, skyter Arnt inn.  Bedriften leverer også varer til Lokalmatgrossisten Møre og Romsdal, og også her registreres det en positiv salgsutvikling.

    Etter hvert er Eidsmo Kjøtt også kommer inn hos COOP lokalt og til Norgesgruppen.  I motsetning til Remabutikkene hvor varene kjøres direkte ut til den enkelte butikk, leveres varene til COOP og Norgesgruppen via grossist.  Vidar poengterer at han prøver å komme inn med demo når nye butikker åpner, for da kan både betjening og kunder raskt bli kjent med produktene bedriften tilbyr.  

 

Norske råvarer  

Det er ingen direkte forbindelse mellom Slaktehuset Eidsmo Dullum og Eidsmo Kjøtt, utenom samlokaliseringen.  

    Arnt kan fortelle at de kjøper sine råvarer fra tre ulike leverandører, Slaktehuset Eidsmo Dullum, Nortura og Aksel Andersen i Drammen.  Han forteller at det i det siste er registrert noe mangel på råvarer og at det skjer en viss import fra andre land.  For vår del er det imidlertid ikke aktuelt å produsere av noe annet enn norsk råstoff, legger han til.

Bilde: 

Eidsmo Kjøtt. Eierne f.v. Arnt Steinsvoll, Vidar Martinsen og Harald Eidsmo. 

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (635)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co