X

Responsive image

Nyheter
UNDERSKRIFTSAKSJON MOT FORESLÅTT E6-TRASE PÅ HOVIN: 1357 underskrifter overlevert kommunen

UNDERSKRIFTSAKSJON MOT FORESLÅTT E6-TRASE PÅ HOVIN: 1357 underskrifter overlevert kommunen

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, May 26, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

1357 har skrevet under på at de ikke ønsker ny E6 lagt der. Underskriftsaksjonen viser at det er stor motstand mot Nye veiers forslag om å legge ny E6 over Gaulfossen. Trond Are Berge, en av de berørte, sier at de kunne fått mange flere underskrifter.

AV JENS GRANØIEN

Det ble stor oppstandelse ikke bare på Hovin, men også langt inn i lokalpolitikernes rekker da veiselskapet Nye Veier tidligere i år kom med et nytt forslag til ny E6-trase forbi Hovin. Den traseen som er vedtatt har allerede medført tap av flere boliger, samt et gårdsbruk som er sanert på Hovin. Nå vil altså nye veier legge om traseen som igjen medfører at flere boliger i Hovinsåsen, ett gårdsbruk og en stor bedrift på Hovin må saneres. Beboerne er nå spente på om politikerne i Melhus har «ryggrad» til å stå imot Nye Veiers nye planer.

    Forrige torsdag møtte tre av de berørte på Hovin opp for å overlevere underskrifter til ordføreren, imot planene til veiselskapet. Det skjedde utafor rådhuset før kommunestyremøte den samme dagen. I ordfører Jorid Jagtøyens fravær var det leder i utvalget for helse, oppvekst og kultur Maren Grøthe som tok imot underskriftene.

    De tre berørte som møtte opp med underskriftene var; Trond Are Berge, Audun Krogstad og Arne Asbølmo. Krogstad mister husa på gården, samt mye av dyrkajorda på landbrukseiendommen, de to andre mister husene sine, sammen med ytterligere fem beboere i Hovinsåsen.

 

Håper politikerne forholder seg til vedtatt trase

Trond Are Berget sier at saken er viktig for mange, ikke bare folk på Hovin og i Melhus. Underskriftene viser at saken også engasjerer folk langt utafor kommunen.

    På spørsmål hva de kan håpe og oppnå svarer Berge, at han håper at kommunen forholder seg til den traseen som allerede er vedtatt, og ikke den som Nye Veier nå foreslår som krysser Gaulfossen. Han sier at det allerede er gjort en del forarbeid i forhold til den traseen som er vedtatt. Blant annet er flere hus på Hovin blitt sanert, det samme med et gårdsbruk. Berge sier at det handler om å planlegge godt nok. Han mener det er fullt mulig å legge veien der det allerede er bestemt at den skal ligge. Han forteller at flere lokalpolitikere i Melhus har vært på befaring.

    – Jeg tror de har fått øynene opp for at dette er en alvorlig sak, sier Berge.

Bilde: 

Audun Krogstad, Arne Asbølmo og Trond Are Berge overleverte 1357 underskrifter mot forslag til ny E6-trase på Hovin. Utvalgsleder Maren Grøthe tok imot. 

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (383)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co