X

Responsive image

Nyheter
Vil ha utredet E6-trase øst  for bebyggelsen i Evjengrenda

Vil ha utredet E6-trase øst for bebyggelsen i Evjengrenda

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, June 30, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Etter at Nye Veier har flytta E6-trase forbi Evjengrenda på grunn av fare for ras, ber formannskapet om at det utredes trase øst for bebyggelsen i Evjen/Grinni. Flyttingen har ført til store protester i Evjengrenda.

AV JENS GRANØIEN

Samtidig ba formannskapet Nye Veier om å foreta en mulighetsstudie med tanke på om det er mulig å legge vegen i tunnel forbi Evjengrenda på Lundamo.

    Prosjektleder Lars Bjørgård hos Nye Veier opplyste at det er problematisk med tunnel på denne strekningen, fordi det er løsmasser i den sørlige enden, der en eventuell tunnel må komme.

    Formannskapet stadfestet for øvrig enstemmig vedtaket fra forrige møte om at strekningen mellom Kvål og Ler, på østsida av elva skal utredes med tanke på E6-trase der. Formannskapet ga Nye Veier mandat til å se på ulike løsninger på østsida av Gaula, med tunnelinnslag på vestsida av elva.

    Espen Thøring hos Norconsult la fram ulike løsninger for strekningen Kvål – Ler, med ulemper og fordeler på begge sidene av elva. Han sa at det er viktig å finne den optimale linja på østsida. Det vil bli en 400 meter lang bru med søyler i elva. Det ligger dårlig an til å få en rettlinja bru. Å legge vegen på østsida, vil medføre at Gammelelva som er freda blir berørt.

 

Evjen/Grinni

Bjørgård fortalte at Nye Veier har hatt møte med grunneierne i Evjengrenda. Et møte han betraktet som godt.

    – Vi la fram det vi hadde – de var tydelig, og vi fikk en del innspill. Det er utfordringer der, slo Bjørgård fast.

    Det har en stund vært kjent at den opprinnelige traseen som er vedtatt forbi Evjengrenda er skredutsatt. Et 1000 års skred er et skred som kan oppstå en gang hvert 1000 år på hver kilometer av strekningen. Bjørgård sa at 1000-års skred er strengt, men det er det som ligger i veinormen. Det har ført til at Nye Veier har flytta vegen nærmere bebyggelsen, og den er kommet henholdsvis sju og ti meter nærmere den nærmeste bebyggelsen. Det har ført til høylytte protester fra de som bor i Evjengrenda. Nye Veier er blitt beskyldt for å ødelegge ei hel grend. Ei grend som også har beholdt sitt spesielle preg.

    Thøring sa at å bygge en mur mot åsen vest for husa er en mulighet. Likeså å bygge en mur på østsida av den sørligste gården.

 

Tunnel forbi Evjengrenda

Merethe Moum (ML) var den første som lanserte tunnel forbi Evjengrenda. Hun spurte om det var vurdert av Nye Veier.

    Bjørgård opplyste at det ikke er blitt vurdert så langt. Han sa at det er utfordrende å forlenge tunnelen, fordi det er løsmasser lenger sør, rett ovenfor Røskaft.

    Varaordfører Stine Estenstad ville vite om Nye Veier har gjort vurderinger i forhold til støy, i og med at vegen kommer vesentlig nærmere bebyggelsen. Hun ville også vite om det var vurdert å legge vegen på østsida av bebyggelsen i Evjengrenda.

    Bjørgård sa at det er tenkt tanken når det gjelder østsida av husa, men de hadde ikke gått videre med det. Når det gjelder støy, opplyste han at de holder seg til støynormen.

    – Hvis vi ikke klarer å tilfredsstille det, må vi ha tiltak i forhold til boligen, sa han.

Bilde: 

Det er liten avstand mellom åsen hvor det er fare for ras og boligene i Evjengrenda. Ny E6 vil derfor komme svært nær boligbebyggelsen.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (565)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co