X

Responsive image

Nyheter
Forsvarets veteraner  får egen kommunal plan

Forsvarets veteraner får egen kommunal plan

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, August 18, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Nå får kvinner og menn som har utført militærtjeneste i utlandet sin egen veteranplan. Siden 1978 har 162 personer fra Melhus tjenestegjort i utlandet.

AV JENS GRANØIEN

Det er ikke kjent for kommunen hvem disse er, det er det bare Forsvaret som har oversikt over. Siden 1947 har cirka 100 000 nordmenn tjenestegjort i utenlandsoppdrag.

    Nå får Melhus kommune sin egen plan og sin egen kontaktperson som veteranene kan ta kontakt med dersom det er behov for oppfølging.

    – Regjeringen har oppfordra kommunene til å lage sin egen veteranplan der det skal legges til rette for å øke kompetansen i kommunen om veteranene og deres familier. Samhandling og utvikling av tiltak for oppfølging og ivaretakelse av veteranene og deres familier, er viktig, sier Magni Lunde som har deltatt i å utarbeide planen. Hun er kontaktperson for veteranene i Melhus kommune.

 

Bygd på forsvarets 

kunnskap og erfaring

Melhus kommune har bygd på Forsvarets kunnskap og erfaring på området når de har laget planen, det mener Lunde er viktig.

    – Det er har vært viktig å få med det som vil være av stor betydning for veteranene og deres familier. Underveis i arbeidet med planen har vi hatt god hjelp og støtte av rådgiver for Forsvarets veterantjeneste, Sissel Eide Fremstad, forklarer Magni Lunde.

    Hun poengterer at en av oppgavene til veterankontakten er å være kontaktperson for veteranene, familiene deres, forsvaret og andre aktuelle samarbeidspartnere.

    – Vi skal ha oversikt over hvilke hjelpetiltak vi har å tilby. Alt fra helsetjenester, bistand fra Nav og hjelpetiltak som forvaret sjøl har i forhold til familiemedlemmer, som har mor, far, søster eller bror som er ute i oppdrag.

    Lunde forklarer at kontakten vil ha en viktig rolle i å bidra til å øke kompetansen i kommunen. Helsetjenestene, NAV og skole med flere, skal bli kjent med hvilke utfordringer veteranene kan stå i.

    – Hvis kompetansen er god, blir hjelpetiltakene gode, og individuelt tilpassa til person, poengterer Lunde.

 

De fleste klarer seg bra

De fleste veteranene klarer seg bra etter tjenesten, mens noen vil ha problemer og utfordringer som følge av tjenesten. Begge disse gruppene vil uansett kunne ha en positiv opplevelse av at kommunen er proaktiv i de forebyggende tiltaka man velger å iverksette, og gjennom å sikre kompetanse om veteraner i kommunale instanser.

    Problematikken kan være kompleks og involvere flere kommunale instanser. Samhandling og forståelse for de ulike faginstansers betydning i håndtering av komplekse problemstillinger kan være viktig i en helhetlig oppfølging.

 

Anerkjennelse

Å anerkjenne den innsatsen veteranene har gjort gjennom sin delaktighet i internasjonale operasjoner, er veteranplanen viktig. Det kan være ulike oppfatninger om grunnlaget for norsk deltakelse i krig og konflikt. Uavhengig av det, fortjener den enkelte anerkjennelse og respekt for viljen til å risikere liv og helse for landet.

Bilde: 

Magni Lunde er kontaktperson for veteranene i Melhus kommune. Hun legger vekt på at god kompetanse og individuell tilpasning vil resultere i gode hjelpetiltak.

 

Les mer i Gaula

 

Print

Number of views (542)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co