X

Responsive image

Nyheter
SG ENTREPRENØR ER ISO-SERTIFISERT

SG ENTREPRENØR ER ISO-SERTIFISERT

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, September 1, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

– Det er utrolig bra at dere har gjort det. Det er ikke overraskende, sa stortingsrepresentant og medlem av næringskomiteen Guro Angell Gimse som klippet snora.

AV JENS GRANØIEN

Bedriften på Hofstad har om lag 60 ansatte og omsetter årlig for 160 millioner kroner. Hovedområdet er vann og avløp. Daglig leder Erik Fenstad sa i forbindelse med presentasjonen av bedriften er ISO sertifisert, at bedriften foruten å være stor på vann og avløp, også er stor innafor riving. Nylig har firmaet fullført riving av hoppbakkene i Granåsen. Nå er SG Entreprenør i gang med å rive bankbygningen på Melhus.

    Fenstad opplyste at bedriften satser på at folk skal ha fagbrev. De satser også på lærlinger, og har for tida to gutter som lærlinger. Det er lokale folk. Flere av de som jobber hos firmaet har gjennomgått gjenvinningsfag eller teknisk fagskole.

 

Elektrisk gravemaskin

Firmaet er i front i forhold til elektrifisering. En 25 tonn elektrisk gravemaskin er bestilt. Prisen er seks millioner kroner, og er støttet av Enova. En tilsvarende dieselmaskin koster to millioner. Fenstad mente at den elektriske gravemaskinen sannsynligvis vil ha lavere driftskostnader, og billigere drivstoff enn en tilsvarende maskin som går på diesel. Det er imidlertid lang leveringstid. Maskina som ble bestilt i fjor, blir ikke levert før i uke 6 i 2022.

    Han sa at noen steder er det lagt til rette for el- maskin, andre steder er det ikke det. Han fortalte også at firmaet kun har satset på el-biler etter at han overtok som daglig leder for bedriften.

 

Stadig strengere krav 

til dokumentasjon

Fenstad sier at med så mange ansatte og høy omsetning er det viktig at firmaet har gode systemer for å følge opp den jobben som utføres.

    – Når man samtidig vet at det offentlige stadig stiller strengere krav til dokumentasjon, gjennomføring og miljø, så må vi ha «tellekant» på det vi gjør. De fleste bedrifter har gode rutiner på mye av dette, men gjennom ISO sertifiseringen er dette blitt systematisert, sier Fenstad.

    Bedriften har bedt om å bli sertifisert på tre områder: ISO 9001 Kvalitetsledelse, ISO 14001 Miljøledelse og 45001 HMS ledelse.

 

Sertifiseringen er 

ikke evigvarende

Kvalitetsledelse vil sikre at bedriften har bestemte rutiner for hvordan den produserer varer og tjenester. Videre skal man ha beskrevet støtteprosesser, for eksempel innen økonomi og personal. Prosesser rundt utforming av strategi inngår også her.

    Miljøledelse er en mer formell sertifisering enn Miljøfyrtårn. Her skal prosesser beskrives. Spesielt tiltak som reduserer belastningen av miljøet, inngår her.

    Når det gjelder HMS ledelse, så er hensikten at man har gode prosesser som reduserer sykdommer, skade og død.

    Fenstad sa at sertifiseringen ikke er evigvarende.

    – Gjør du ikke jobben din blir du avskilta, sa han.

Bilde: 

Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse, støttet av varaordfører Stine Estenstad foretok den digitale snorklippingen. Prosjektkoordinator Aina Hustad og daglig leder Erik Fenstad står stolt og ser på.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (747)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co