X

Responsive image

Nyheter
Gerd (92) er dement, ser og hører dårlig  – hun får ikke sykehjemsplass

Gerd (92) er dement, ser og hører dårlig – hun får ikke sykehjemsplass

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, September 15, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Gerd Rekstad har bodd på Kroa eldresenter siden 2017. Hun har Alzheimer, hun både ser og hører dårlig, og har behov for sykehjemsplass. Ledige sykehjemsplasser finnes ikke. To avdelinger er stengt. På sykehjemmene bor pasienter to og to på samme rom. Det er krise i eldreomsorgen i Melhus.

AV JENS GRANØIEN

Sønnen Oddbjørn Rekstad forteller at noen sier at mora er prioritert for sykehjemsplass, mens andre sier at ingen er prioritert. Han synes det er besynderlig hvis det stemmer det han har hørt at to avdelinger på Buen er stengt, mens folk som har behov for sykehjems-

plass ikke får plass.

    – Vi har søkt om plass to ganger, og jeg har ringt minst femten ganger. Hvis de skylder på koronaen så er det for dårlig. Sykehjem i Trondheim holder ikke stengt, sier Oddbjørn Rekstad.

    Rekstad sier at han har hørt det av hjemmesykepleien at to avdelinger på Buen er stengt, og fått det bekrefta. Han mener at det hele tida handler om økonomi.

 

Har sterkt behov for 

sykehjemsplass

Mor har sterkt behov for sykehjemsplass. Hun klarer nesten ikke å gå, og går med rullator. Hun er dement, er nesten blind, og hører nesten ikke, sjøl med høreapparat, sier sønnen Oddbjørn.

    Han synes det er rart at mora ikke får plass på sykehjem. Sønnen sier at det spiller ingen rolle hvor hun får plass, enten det er på Buen, på Horg eller på Hølonda.

    Gerd Rekstad bodde hjemme til 2017, da fikk hun plass på Kroa. Sønnen forteller at hjemmesykepleien sier at hun burde hatt plass på sykehjem. Han forteller at mora ikke spiser maten, hun pirker bare borti den, så er hun ferdig med den. Hun har ikke matlyst. Han mener at hun burde fått plass på sykehjem for lenge siden.

 

Ikke optimalt for noen at to bor på samme rom

At det bor to på samme rom er ikke optimalt for noen, verken for pasient, pårørende eller ansatte, innrømmer kommunalsjef Albert Verhagen. I oktober skal Melhus kommunestyre ta stilling til om det skal åpne en avdeling på Buen som har vært stengt.

    Avdelingen Jarlsbu er nedstengt, det samme er Gimsebu. Sistnevnte er nedstengt og forbehold eventuelle koronapasienter. Nå er situasjonen såpass forverret at rådmannen mener at Jarlsbu må åpnes. Det betyr økt bemanning, derfor må saken behandles av kommunestyret. Ifølge kommunalsjefen er det behov for ei bevilgning i størrelsesorden minst åtte millioner kroner. Det vil kommunestyret ta stilling til den 19. oktober.

 

Kapasiteten er sprengt

Kapasiteten ved alle de tre sykehjemmene i kommunen er sprengt. Noen bor to og to på samme rom. Samtidig er det vanskelig å skaffe nok sykepleiere. Verhagen sier at det jobbes med et forslag fra rådmannen om å åpne avdelingen Jarlsbu på Buen. Han sier at om avdelingen skal tas i bruk må den bemannes, og at det koster flere millioner kroner. Det er rådmannen villig til å bruke.

    – Det vil gi ni ekstra sykehjemsplasser, i tillegg kommer vi fortsatt til å benytte dobbelt-rom, og vi må fortsatt leie sykehjemsplasser i andre kommuner, sier Verhagen.

Bilde: 

Gerd Rekstad er sterkt er dement, ser og hører dårlig. Hun bor på Kroa. Sønnen Oddbjørn mener at hun burde ha fått sykehjemsplass for lenge siden.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (939)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co