X

Responsive image

Nyheter
Dovrebanen markert med Kultur- og historiekveld i rådhuset

Dovrebanen markert med Kultur- og historiekveld i rådhuset

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, September 22, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Etter markeringen av Dovrebanens 100 års jubileum ved Melhus togstasjon, fortsatte markeringen med Kultur- og historiekveld i Melhus rådhus om kvelden.

AV JENS GRANØIEN

Benny Buoso åpnet arrangementer med å spille piano. Han spilte også flere ganger underveis i arrangementet. Pernille Wahlberg, politiker i Melhus tok imot og ønska velkommen til arrangementet som fant sted i rådhuskantina.

    Etter servering av Tapastallerken fortalte Ronald Nygård, tidligere rektor ved Trøndertun og historieinteressert, om Dovrebanens betydning for Melhus. Nygård tok oss med gjennom et historisk tilbakeblikk fram til i dag.

    Stortinget vedtok i 1908 å anlegge jernbane fra Dombås til Støren under navnet Dovrebanen. Nygård sa at Dovrebanen har hatt stor betydning for samfunnsutviklinga, for kulturen, bosettinga og befolkningen i kommuner og lokalsamfunn langs banen. Den har også hatt betydning for arkitekturen, i det arkitektmiljøet i Norge fremmet krav om at stasjonsbygningene måtte finne sitt eget særpreg med utgangspunkt i bygningskulturen på landsbygda langs linjen. Vi må også ta med at like etter at Dovrebanen ble åpne kolliderte et persontog med et godstog i Nidareidtunnelen, der mange omkom. Årsaken var at stasjonsmesteren på Støren gjorde feil, og sendte i vei et godstog.

 

Trondheim – Støren

I 1857 drøftet Melhus herredsstyre et forslag fra Amtstinget om tilskudd til jernbanebygging mellom Trondheim og Støren. Med ti mot fire stemmer ble det vedtatt å bevilge 3800 spd. over ti år. Jernbanestrekningen Trondheim – Støren ble åpnet sju år senere i 1864.

    Den 17. september 1921 ble jernbanestrekningen mellom Støren og Dombås tatt i bruk. Bjørnstjerne Bjørnson kjempa for Dovrebanen. Nygård opplyste at Rørosbanen ble åpna i 1877.

    Langs jernbanelinja gjennom Melhus vokste det fram stasjonsbyer med næringsgrunnlag i nærmiljøet. Nygård sa at lokale bedrifter fikk ny giv, med utvidet markedsområde på grunn av bedre forsendelsesmuligheter. Fra teglverket på Lundamo ble det etter at jernbanen kom i 1866, lagt et sidespor fra jernbanestasjonen over E6, den gang riksveg 50 til teglverket for opplasting av stein på jernbanen.

 

Norges travleste stasjon for opplasting av høy

Han fortalte at mange fikk arbeid; som oppsynsmenn, konduktører, fyrbøtere eller lokførere. Noen fikk jobb som grindvakt.

    Svært mange i Melhus og nabobygdene leverte høy som ble fraktet med godsvogner fra Melhus stasjon. Nygård sa at Melhus var landets travleste stasjon for eksport av høy i mellomkrigsåra. Han fortalte at den første høypressa kom til Melhus i 1865. Det ble opptakten til høytransport med jernbanen. Høysalg ble en sikker inntektskilde for mange bønder i mange år, fortalte han.

    Nygård sa at ikke alle så det positive i denne høytransporten, og mente at den representerte en ensidig driftsmåte. Han fortalte at en av de første oppgavene for Melhus bondelag, var å organisere dette høysalget. Det ble en viktig oppgave for laget, så lenge salget av høy var stort.

Bilde: 

Ronald Nygård fikk blomster at Pernille Wahlberg.

 

Les mer i Gaula

 

Print

Number of views (634)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co