X

Responsive image

Nyheter
Store oppgaver i det nye året for melhuspolitikerne

Store oppgaver i det nye året for melhuspolitikerne

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, January 5, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

Oppgradering av skolebygg og barnehager og hvordan en bedre skal rigge seg for gode helsetjenester – og E6-traseen på agendaen

AV ÅSMUND SNØFUGL

Melhus kommune har ikke hatt en egen næringsrådgiver på lang tid. Ikke siden Gunnar Sund pensjonerte seg for flere år siden. Nå skal kommunen få en ny giv på næringslivsfronten, har opprettet egen stilling og har gitt en ny person denne oppgaven. Signy Ryther Overbye blir nå ny næringsrådgiver. Dette er en nyhet melhusordfører Jorid Jagtøyen overbringer Gaula da vi har en prat med

henne i forbindelse med årsskiftet. Jorid sier at kommunen i de senere åra har kjøpt tjenester av Næringsforeninga i Trondheimsregionen (NiT), representert i Melhus ved Hans Petter Øien Kvam. Ellers har kommunen vært deltaker i Gaula natursenter, et samarbeid som de nå har gått ut fra. Nå vil næringsrådgiveren ta over mye av dette. Dette gjør at en har midler disponible til å satse på egen kommunal stilling for næringslivsspørsmål, til å gjøre Melhus attraktiv for gründere og for andre som vil legge virksomheten sin her. – Vi er i gang med å legge en strategi for turisme, reiseliv, og lokalmat. Dette er satsingsområder for den nye næringsrådgiveren. Det vil også bli en satsing fra kommunens side på landbruk og kulturliv, og på næringsliv generelt.

Flere arbeidsplasser

Ordfører Jorid kan fortelle om en positiv utvikling for Melhus på næringsområdet allerede, og den kan bli bedre. I løpet av de siste ti åra er det Melhus som har hatt størst vekst i antall arbeidsplasser i regionen, 620 i tallet. Og folkeveksten har også vært større enn i andre kommuner. – Vi har f. eks. slått Orkland når det gjelder økning i arbeidplasser, sier hun. Både befolkningsutvikling og økning i antall arbeidsplasser er positivt for Melhus. Pandemien preget året – Hvordan har dette siste året vært for deg som ordfører? – Det siste året har vært sterkt

prega av pandemien. Det har vært nesten ukentlige kriseledelsesmøter og «koronamøter». Dette og pandemien generelt har resultert at jeg som ordfører har vært mindre ute på besøk hos de kommunale virksomhetene, som jeg ellers jevnlig bør besøke. Det er viktig å møte de kommunalt ansatte på skolene og institusjoenen, få høre hvordan stoda er og forstå «hvor skoen trykker». Da skaffer vi oss nyttig informasjon for å kunne gjøre en god jobb som politikere. Likeså er det viktig at vi er på besøk hos de næringsdrivende, og lære folk og bedrifter å kjenne. I løpet av året har mange av møtene, både i kommunen og interkommunalt vært disgitale møter.Det går an å gjennomføre møter også på denne måten. Men en får ikke samme kontakt slik. Det er viktig å bygge relasjoner med dem en skal fatte beslutninger sammen med. Småpraten utenfor møterommet blir borte. Det er alltid lettere å drøfte saker og fatte beslutninger når en kjenner dem en har med å gjøre i denne forbindelsen. Da kan en mer uformelt høre hvordan andre gjør det i sin kommune, få gode tips og utveksle erfaringer.

Bilde: 

Jorid har som vanlig feira jul heime på Jagtøyen, i år med ny oppgave. Det var hun som hadde ansvaret for ribba, etter at mor Anne hadde hatt denne jobben i 57 år. Den nye kokka fikk sekser på terningen for familiens julemiddag.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (494)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co