X

Responsive image

Nyheter
Tambartun: Øyvind Antonsen får konsesjon – må ta hensyn til friluftsinteressene

Tambartun: Øyvind Antonsen får konsesjon – må ta hensyn til friluftsinteressene

Author: Melhus Avisa Gaula/Thursday, February 13, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Borg forvaltning på vegne av Brekktrøa Boliger A/S ved Øyvind Antonsen, fikk ikke medhold i klage på vilkår, i forbindelse med søknad om konsesjon på Tambartun. Antonsen har planer om å bygge mer enn 200 boliger på Tambartun.

AV JENS GRANØIEN

Etter at utvalget for teknikk og miljø hadde vært på Tambartun på befaring, tok komiteen klagen fra Øyvind Antonsen opp til behandling. Avslaget på klagen ble vedtatt med sju mot fire stemmer. 

Marte Olden Jakobsen (H) ba om å få sin habilitet vurdert. Hun opplyste at familien har felles rundballepresse med Antonsen, men at hun ikke hadde noe økonomisk vinning fra eller til i denne saken. Selv følte hun seg habil til å delta i behandlingen., og dermed ble hun erklært habil.

Øyvind Antonsen har planer om å bygge mer enn 200 boliger på det 104 mål store området, minus tolv mål som han har solgt i fra på Tambartun. Området er et fint og populært friluftsområdet, og har vært benytta som det i mange ti-år.

Antonsen har sendt en mulighetsstudie som viser at det skal bygge 225 boliger, inkludert de åtte boligene som er der fra før.

Klagen fra Antonsen gikk på at kommunen har satt vilkår om frilufthensyn i forbindelse med søknaden om konsesjon.

Til avisa Gaula sa Antonsen under befaringen, at sånne hensyn ikke hører hjemme i konsesjonssaken, men i reguleringsplanen, og det var akkurat det som ble diskusjonen i utvalget.

Friluftsinteressene må sikres

Det var Kristin Riaunet fagleder for landbruk som er saksbehandler, som førte ordet under befaringen. Hun viste til konsesjonslovens formål, som blant annet skal ivareta allmenne natur og friluftsinteresser. Riaunet slo fast på at det kan stilles vilkår om konsesjon. Hun sa at i denne konkrete saken må friluftsinteressen sikres ved framtidig boligbygging.

– Det ligger store friluftsinteresser, som turområde, lekeområde og friluftsområde på Tambartun, sa hun. Hun holdt fast på at en oppnår en bedre løsning ved å stille konsesjonsvilkår, enn om en ikke gjør det. Vilkåret er ikke konkretisert, men Riaunet mente at det vil være en ekstra sikring i forhold til om saken behandles i planutvalget, uten vilkår.

Bilde: Befaring på Tambartun. Fra venstre ved kartet; Øyvind Antonsen, kjøper, Trond Kuldvere (Mdg), Kristin Riaunet, fagleder landbruk og Mikal Kvaal, leder i teknikk og miljø. Bak fra venstre, Ingunn Nervik Isaksen, (Ap), Stig Ler, (Ap), Hjalmar Hugdal, (Krf), Ola Solberg, (Sp), Ann Kristin Bolland, (ML) og Ketil Reitan, (Sp).

Les mer om denne saken i Gaula neste torsdag.

Print

Number of views (1324)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co