X

Responsive image

Nyheter
Rekordresultat for MelhusBanken

Rekordresultat for MelhusBanken

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, February 19, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Sist fredag la MelhusBanken fram et årsresultat som vekker oppsikt. 125,3 millioner kroner før skatt ble resultatet for 2019, noe som er en resultatforbedring fra 2018 med 20 millioner kroner. Resultatet framkommer som en følge av svært stram kostnadskontroll, stor inntektsvekst og tilnærmet ikke tap på utlånsvirksomheten

Styret foreslår ovenfor generalforsamlingen et utbytte på ti kroner pr. egenkapitalbevis. Med en vekst i børskursen fra 121 kroner i 2019 til 141 kroner i 2020, betyr dette en samlet avkastning på 24,8 % for egenkapitalbeviseierne. Et godt alternativ til andre spareformer.

Styrets sier seg naturligvis godt fornøyd med årets resultat, hvor egenkapitalavkastningen ble på 10,8 %, mot 9,7 % året før.

Stort vekstpotensial, men krevende

Banken hadde i 2019 en vekst på 4,4 % i utlånsvirksomheten, inkludert Eika Boligkredit. Potensialet for vekst er stort, da bankens rene kjernekapitaldekning er på 17,6 %, mens Finanstilsynets pålagte krav til banken er 14,9 %. 

Det som hemmer en sterkere vekst enn dagens, er imidlertid innskuddsveksten. Innskuddsdekningen ved utgangen av 2019 var 68 %, noe banken neppe er tilfreds med. Skal banken vokse i utlånsmarkedet må derfor innskuddsveksten kraftig opp, noe som er krevende, uten en redusert rentenetto. Styret sier i sin kommentar til regnskapet at tiltak er iverksatt for å øke innskuddsandelen.

Bilde: Fornøyde ansatte, fra venstre: Liv Kvam, Turid V. Riseth, Ragnar Torland, Mai Kristin Søtvik, Marte Langørgen, Rune Angvik, Berit Barikmo, Kjellaug K. Angvik, Karen Blekkan, Anne Hakvåg, Wenche Eid, Jo Erik Fallan, Rita Møkkelgjerd, Marianne Eidsmo, Jon Halvor Langås, Esten Bollingmo, Elin Skjervold, Magnar Kvaal, Ellen Nørstrud og Terje Tyskø.

Les mer i Gaula

 

Print

Number of views (1488)/Comments (0)

Siste utgave
Om avisa

Avisa-Gaula.no er Gaula sin nettutgave. På papir kommer avisa ut hver torsdag og gir deg nyheter om det som skjer i Melhus kommune. Har du tips? Send oss en e-post til snoefugl@online.no eller ring oss på 72 87 24 11.
 

Du får kjøpt avisa her: 

Byneset: 
Nordbygdens Samvirkelag

Melhus: 
Ark Bruns Bokhandel
Eurospar Melhustorget
Rema 1000 Melhus torg
Esso-stasjonen, Melhus
Coop Extra Melhus
Rema 1000 Gaula

Kvål: 
Coop Prix Kvål
Shell-stasjonen, Kvål

Ler, Lundamo og Hovin:
Coop Prix Ler
Coop Marked Lundamo
Coop Marked Hovin

Hølonda: 
Hølonda samvirkelag
Samvirkelaget Korsvegen

Midtre Gauldal:
Coop Extra, Støren
Kotsøy samvirkelag

Orkdal:
Kiosk - Orkdal sjukehus

Digitale utgaver og e-abonnement kan kjøpes via https://gaula.buyandread.co