X

Responsive image

Nyheter
Korttidsavdeling tømmes og dobbeltrom tas i bruk

Korttidsavdeling tømmes og dobbeltrom tas i bruk

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, March 25, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Kommunalsjef Trude Wikdahl sier at helse- og omsorgstjenesten i Melhus er under stort press, og at tjenestene omorganiseres midlertidig.

AV JENS GRANØIEN

Wikdahl skriver i en pressemelding at innbyggerne i Melhus skal føle seg trygge på at samfunnskritiske funksjoner fungerer, og at alle skal få den hjelpen de trenger.

    – Men den prekære situasjonen vi nå står oppe i betyr at vi må gjøre noen vurderinger om omprioriteringer for å sikre akkurat dette, sier kommunalsjefen for helse og velferd.

    Det betyr blant annet at dag- og aktivitetstilbudet er stengt, og at personale er omdisponert til andre brukerrettede oppgaver. Avlastningsopphold gis i svært begrenset omfang. Privat avlastning opprettholdes, under forutsetning av at smittevernregler følges. Det betyr at enkeltoppdrag potensielt vil bli avlyst dersom det er smittefare/karanteneregler.

 

Korttidsavdelingen 

tømmes

Wikdahl opplyser at korttidsavdelingen på Buen omsorgssenter tømmes for å være beredt til å motta økt antall utskrivningsklare pasienter fra sykehus. Hun sier at som en følge av dette tas det i bruk dobbeltrom på langtidsavdelingene. Dette blir gjort i dialog med pårørende.

Bilde:

Kommunalsjef Trude Wikdahl opplyser at helse- og omsorgstjenesten i Melhus omorganiseres midlertidig på grunn av koronaepidemien.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (1013)/Comments (0)

Siste utgave