X

Responsive image

Nyheter
Åpning av  skoler og barnehager  i Melhus

Åpning av skoler og barnehager i Melhus

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, April 15, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Fra mandag den 20. april starter barnehagene igjen. Mandag 27. får 1. – 4. klassingene komme tilbake på skolen. Denne uken har skolene og barnehagene utfordringer som skal løses.

AV JENS GRANØIEN

Kommunalsjef for oppvekst og kultur i Melhus kommune Nina Hoseth ser utfordringer, først og fremst når det gjelder smitte, men også når det gjelder engstelse hos foresatte og ansatte. Det må også gjøres vurdering om barn skal holdes hjemme, om ungen er normalt forkjøla. Sånn sett er det strengere nå om en skal holde barn hjemme. Hoseth sier at å drive smittevern i ei gruppe med små barn er vanskelig, og at små barn trenger trøst.

    – Det med smittevern blir ei utfordring. Vi må ha mer og kanskje annerledes renhold. Det er mye man må huske på, særlig i oppstarten for at man skal få det inn. Hun er klar over at mange unger gleder seg til å begynne på skolen eller i barnehagen igjen etter noen ukers opphold.

    Hoseth sier at når det gjelder tiltak, så handler det mye om smittevern og organisering. Det må tenkes fleksibelt og målretta. Kommunalsjefen sier at det må føles trygt det en tilbyr. Hun har fulgt den nasjonale diskusjonen, og synes det er fint at åpningen av skoler og barnehager skjer forsiktig. Hun sier at hun gjerne vil se alle ungene tilbake på skolen igjen før sommerferien.

    – Vi har jobba mye med sårbare barn, ikke minst for deres del  er det bra at skolene åpnes igjen nå.

    Hun forklarer at alle barn i Melhus har hatt hjemmeundervisning. Barn med ekstra behov for omsorg og barn av foreldre i samfunnsviktige funksjoner har hatt tilbud hele tida. I Melhus har cirka 50 barn vært i skole eller barnehage de siste ukene etter at skolene og barnehagene ble nedstengt.     Noen har også hatt tilbudet i påska.

Bilde: 

Nina Hoseth er kommunalsjef for oppvekst og kultur i Melhus kommune. Hun sier at en må regne med lokale tilpassinger når det gjelder oppstart, åpningstider og organisering av skolene og barnehagene.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (989)/Comments (0)

Siste utgave