X

Responsive image

Nyheter
Melhus har fått luftveisklinikk

Melhus har fått luftveisklinikk

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, April 22, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Klinikken som er lokalisert til Lenavegen 3 er tiltenkt pasienter med luftveissymptomer som har behov for helsetjenester.

AV JENS GRANØIEN

Klinikken skal avlaste fastlegene av smittehensyn. Klinikken har åpent mandager og fredager. Kommunalsjef Trude Wikdahl skrev i ei pressemelding at også testing av koronaviruset Covid -19 også skal skje ved klinikken. Testingen som til nå har foregått i C-bygget på Gimse, har også flytta til Lenavegen 3. Wikdahl poengterer at etablering av luftveisklinikken betyr økt sikkerhet, både for pasienter og helsepersonell.

    Lokalene i Lenavegen 3 er bemanna med to fastleger, begge fra legekontoret på Lundamo, sammen med helsesykepleiere, og med anna helsepersonell. Det er gjennomført vellykket testkjøringer for å sikre godt smittevern og høy pasientsikkerhet. Foreløpig vil klinikken være bemanna mandager og fredager, men kommunen har løsninger for utvida åpningstid, dersom trykket øker i tida framover. Det er viktig å merke seg at en ikke kan møte opp uten henvisning fra lege. Time bestilles på fastlegekontoret.

Bilde: Testteamet er godt beskyttet mot smitte fra folk som kommer til testing, og som kan teste positivt. Fra venstre, Veronica Nilsen, Renate Nervik-Raba og Sissel Wahl. Aller er helsesykepleiere. I bakgrunnen skimtes testteltet.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (1332)/Comments (0)

Siste utgave