X

Responsive image

Nyheter
Jordras i Kåsen på Kvål

Jordras i Kåsen på Kvål

Author: Melhus Avisa Gaula/Monday, April 27, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Det er i løpet av de siste dagene gått et leirras på 50 – 60 meters bredde i Kåsengrenda på Kvål. Naboene mener raset skyldes arbeidet med å bygge ny E6 i Kvålsdalen. Melhus kommune er ikke enig.

AV JENS GRANØIEN

Melhus kommune var på befaring fredag etter at nærmeste nabo til raset, Cato Sannes hadde varsla raset samme dag. Sannes bor cirka 150 meter nedafor raset. Området i Kåsen består av kvikkleire. Det er en avlingsveg tilhørende Ola Hovin som har rast ut.

    Cato Sannes sier til avisa Gaula at de som bor i området, stadig er engstelig med tanke på flere ras som kan utløses av bygging av ny E6. Han forteller at hele grenda føler på risting når det stampes med maskiner i Kvålsdalen i forbindelse med veibyggingen. Sannes sier at han blir skeptisk dersom raset skyldes en kombinasjon av vegarbeid og nedbør.

    Han får medhold av en annen Kåsenbeboer, Johan Hokseggen. Han sier at det er bortimot sikkert at det blir flere ras når de starter med bygging av E6 nedafor raset. Det er cirka 400 meter fra raset til den nye E6 – traseen gjennom Kåsen. Johan Hokseggen bekrefter at det har vært leirras i Kåsen-grenda før, men det var lenge før hans tid.

 

Melhus kommune er 

ikke enig

Caroline Mevik som er rådgiver for naturskade i Melhus kommune, er ikke enig i at raset skyldes arbeidet med ny E6. Hun sier at raset er utløst av store nedbørsmengder, og at det er vatn alene som er årsaken til at massen har glidd ut.

    Raset har gått over en avlingsvei som er oppgrusa. Mevik mener at det ikke er rart at det har glidd ut, så bløtt som det har vært i det siste. Hun er bestemt på at det ikke har noe med arbeidet med E6 å gjøre. Hun opplyser at det er funnet leire i det øverste laget, og at det kan være kvikkleire under. Mevfik tror det kan gli ut mer, og sier at det bør plastres med stein så snart som mulig. Hun anbefaler at arbeidet utføres i samråd med geotekniker. Mevik ser ikke på det som kritisk, men anbefaler at veien blir sperra, og at det ordnes opp med det så snart som mulig.

Bilde: Caroline Mevik i Melhus kommune er ikke enig med naboene Johan Hokseggen og Cato Sannes i at raset skyldes veiarbeid på ny E6.

 

Print

Number of views (1574)/Comments (0)

Siste utgave