X

Responsive image

Nyheter
Fare for nye ras på Kvål

Fare for nye ras på Kvål

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, May 6, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

NVE mener at det er fare for et større ras dersom det blir mye nedbør. Bygging av ny E6 er ikke medvirkende årsak til raset. Det sier regiondirektør i NVE Kari Øvrelid.

AV JENS GRANØIEN

NGI har ferdigprosjektert tiltaket med opprusting og sikring av adkomstvei i forbindelse med raset i Kåsen på Kvål. Arbeidet med å sikre rasgropa for ytterligere utglidning starter denne uka, mest sannsynlig torsdag, og vil pågå i store deler av mai. Opplyser Kari Øvrelid.

    I ei pressemelding fra NVE står det; at skredet har forverret den dårlige stabiliteten i området, og NVE vil gå inn med krisetiltak for å hindre utvidelse av skredet, som kan true bebyggelsen i området. NVE kjører inn en steinfylling bestående av 13 000 kubikkmeter som skal redusere den akutte faren, og som skal trygge de 23 boligene i området. Værutviklingen i anleggsperioden vil være avgjørende for om det vil være nødvendig å tilrå evakuering av beboerne inntil fyllingen er på plass.

 

23 boliger og 

73 personer i fare

Øvrelid sier at så lenge det ikke øsregner så vil dette gå bra. Hun sier at NVE har god kontakt med Melhus kommune, og det er kommunen som har ansvaret for eventuell evakuering. Dersom raset går i fullformat står 23 boliger og 73 personer i fare. Sikringsarbeidet er kostnadsberegna til fire millioner kroner. Øvrelid sier at fordi dette er et krisetiltak så er det NVE som betaler.

    I pressemeldingen står det at; selv om rystelsene fra veiarbeidene på ny E6 merkes godt i store områder, er det ikke faglig belegg for å hevde at det er den utløsende årsaken til at skredet skriver seg fra dette arbeidet.

    «Som et ledd i byggingen av nye E6 planlegger Nye veier A/S ytterligere sikringsarbeider i den utsatte skråningen. Dette vil øke stabiliteten ytterligere, og gi større sikkerhet for bebyggelsen i sonen. Nye veier A/S vil gå i en egen prosess mot kommunen og grunneierne for oppfølging av planen», heter det i pressemeldingen fra NVE.

Bilde:  Caroline Mevik, Johan Hokseggen og Cato Sannes.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (637)/Comments (0)

Siste utgave