X

Responsive image

Nyheter
Forventet stor kostnadsøkning  i Gauldal brann og redning

Forventet stor kostnadsøkning i Gauldal brann og redning

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, June 29, 2022/Categories: Startsiden, Nyheter

En utgiftsvekst på 26 prosent fra 2021 til 2025 ligger langt over det eierkommunene Melhus og Midtre Gauldal legger opp til de nærmeste fire åra, viser den nye brannordningen.

AV JENS GRANØIEN

Den nye brannordningen som fases inn fra og med 2023, kombinert med øvrige utgiftsøkninger innebærer en kostnadsøkning på 26 prosent fra budsjett 2021 til budsjett 2025. Gjennomsnittlig årlig kostnadsvekst utgjør 6,5 prosent for samme periode. Melhus kommune som har den største befolkningen i de to samarbeidskommunene, må betale 70 prosent av denne kostnadsøkningen. Det viser en orientering som kommunestyret fikk seg forelagt på møte forrige tirsdag.

 

Skal man spare 

må man kutte noe

Brannsjef Arild Karlsen opplyste på møtet at selskapet stadig blir utfordra på nye oppgaver. Brannsjefen sa at dersom man skal spare så må man kutte ut noe.

    – I så fall må det finnes en vilje til å gå den vegen. Det er ikke sikkert det lar seg gjøre, sa Karlsen.

    Gunn Inger Løvseth (Ap) syntes det er synd at kommunestyret ikke hadde den nye brannordningen når kommunestyret behandlet saken i februar. Løvseth sa at det ikke er tilstrekkelig med de ressursene kommunen bruker i dag, som er lagt inn i økonomi og handlingsplanen.

 

Utfordringer med 

høyhus og tunneler

– Det må en stor økning til, vi har store utfordringer med høye hus og tunneler. Til høyhus må vi ha utstyr. Vi har store utfordringer innenfor den rammen vi har i dag, slo Gunn Inger Løvseth fast. Hun sa at samarbeid med andre er nødvendig. Løvseth etterlyste oppdaterte kostratall for videre drift.

    Mikal Kvaal (H) var enig med Løvseth.

    – Jeg etterlyser folk i styret som ser at ting må gjøres, og ikke bare sitte å lulle, sa Kvaal.     

    Han minnet om at snart passerer Melhus sentrum 8000 innbyggere, og at kommunen får ny E6 gjennom dalen.

    Gauldal brann og redning konkluderer med at det ikke er mulig å finne innsparingspotensialet innenfor gjeldende budsjett. Selskapet mener at de eneste mulighetene er å vurdere strukturen på brannberedskapen. Dersom en eller flere brannstasjoner fjernes kan en oppnå noe innsparing.

Bilde: 

Gauldal brann og redning blir stadig utfordra på nye oppgaver.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (400)/Comments (0)

Siste utgave