X

Responsive image

Nyheter
Signaliserer ønske om  bedre kollektivtilbud  i hele kommunenDa Melhus kommunestyre vedtok Miljøpakkens handlingsplan for perioden 2021-2024 signaliserte kommunestyret ønske om bedre kollektivtilbud i

Signaliserer ønske om bedre kollektivtilbud i hele kommunenDa Melhus kommunestyre vedtok Miljøpakkens handlingsplan for perioden 2021-2024 signaliserte kommunestyret ønske om bedre kollektivtilbud i

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, July 1, 2020/Categories: Startsiden, Nyheter

Da Melhus kommunestyre vedtok Miljøpakkens handlingsplan for perioden 2021-2024 signaliserte kommunestyret ønske om bedre kollektivtilbud i hele kommunen.

AV JENS GRANØIEN

Det gjelder så vel buss som tog. Kommunen ønsker innføring av bytakst i hele kommunen, ikke bare til Ler som i dag. Politikerne ønsker også hyppigere togavganger. Melhus kommune ønsker å se på hvordan man kan koble sammen regionbussnettet og bybussnettet. Dette mener kommunen vil gi bedre kollektivtilbud, samtidig som man kobler sammen regionens felles bo- og arbeidsmarked på en bedre måte.

  Kommunen mener at det må avsettes midler i Miljøpakken hvert år til å videreutvikle kollektivtilbudet; Malvik, Melhus og Stjørdal gjennom styrket regionbusstilbud, og etter anbefalinger i mobilitetsplanen for kommunene.

 

0-vekstmålet i soner

Per Olav Skurdal Hopsø (Ap) sa at dette er den mest utfordrende saken kommunestyret hadde til behandling. Han opplyste at Trondheim kommune og Trøndelag fylkeskommune har foretatt store endringer, som ikke angår Melhus. Hopsø sa at de er både fordeler og ulemper ved å sitte i fylkestinget. Han signaliserte enda bedre kollektivtilbud i kommunen. Hopsø opplyste at 0-vekstmålet er oppdelt i soner. Det betyr at 0-vekstmålet  praktiseres strengere i sentrale strøk enn i mer perifere områder i kommunen.

Bilde: Kommunen ønsker å koble sammen regionbussnettet og bybussnettet.

Les mer i gaula

 

Print

Number of views (111)/Comments (0)

Siste utgave