X

Responsive image

Nyheter
Det blir lenge å vente på snuplass på Brekkåsen

Det blir lenge å vente på snuplass på Brekkåsen

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, September 18, 2019/Categories: Startsiden, Nyheter

De som skal videre fra Melhus skysstasjon til Gimse og Brekkåsen må belage seg på å skifte buss i lang tid framover.

AV JENS GRANØIEN
I dag må de som skal videre til Gimse og Brekkåsen, eller fra Brekkåsen og Gimse i rushtida skifte buss på Skysstasjonen. Det er et av irritasjonsmomentene med de nye bussrutene. De nye bussene som er femten meter lang får ikke snudd på snuplassen på Brekkåsen. Utenom rush brukes de gamle bussene som er tolv meter lang.


Ny snuplass på Brekkåsen
Det skal opparbeides ny snuplass på Brekkåsen, men det kan ta lang tid før den er på plass. Per i dag er det Statens vegvesen som har ansvaret for byggingen. Fra 2020 foretas omorganisering, noe som betyr at det blir fylkeskommunen selv som må stå for byggingen. Tor Erik Jule Lian som er seksjonsleder ved planforvaltning i Statens vegvesen, sier at det utredes ulike alternativer. Brekkåsen skole har vært nevnt som et alternativ. Han forteller at vegvesenet har foretatt ei utredning, den ble sendt fylkeskommunen for uttalelse for cirka tre uker siden. Nå venter de på tilbakemelding. Han sier at det er fylkeskommunen det står i nå.
    Fra 1. januar vil ikke Statens vegvesen lenger ha ansvar for byggingen, og Lian sier at det ikke blir bygging av snuplassen i år, dermed blir det fylkeskommunen som skal opparbeide den nye snuplassen på Brekkåsen.
    
Kan ta lang tid før
snuplassen er på plass
Hvor lang tid det vil ta før snuplassen er ferdig opparbeidet er vanskelig å si. Å få vedtatt en reguleringsplan vet vi tar lang tid, kanskje minst et par år. Først må det foretas grunnerverv, det kan også ta en del tid. Lian sier at vegvesenet har løpende kontakt med fylkeskommunen om saken.
    Konrad Putz, seksjonsleder mobilitet hos fylkeskommunen, sier at de undersøker flere mulige løsninger som de vil diskutere med Statens vegvesen, Melhus kommune og Atb. Et alternativ for snuplass vet vi er ved Brekkåsen skole. Putz vil ikke røpe hvilke andre alternativer som vurderes før møte med kommunen, som det tas sikte på å få avholdt i løpet av ei ukes tid.

Bildet: Det kan i verste fall gå et par år før det blir direktebuss fra og til byen, fra og til Brekkåsen i rushtida.

Les mer i Gaula.

Print

Number of views (1766)/Comments (0)

Siste utgave