X

Responsive image

Nyheter
Miljøselskapet Re-Midt IKS igang fra nyttår

Miljøselskapet Re-Midt IKS igang fra nyttår

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, September 18, 2019/Categories: Startsiden, Nyheter

Fra 2020 vil renovasjonsselskapet Envina IKS være historie. Da vil det nye Re-Midt IKS som er resultat av at Envina IKS, Hamos IKS og Nordmøre IKS har fusjonert, overta. Trygve Berdal er ansatt som daglig leder i ei åremålsstilling.

AV JENS GRANØIEN
Det er gått omtrent nøyaktig ett år siden intensjonsavtalen mellom de tre renovasjonsselskapene ble undertegna. Fra nyttår er de tre selskapene en saga blott, etter at de  har slått seg sammen til miljøselskapet Re-Midt IKS. Geografisk område som selskapet dekker blir fra Melhus til Kristiansund, og fra Oppdal til Frøya, et område som er like stort som Troms fylke.
    Det var i forrige uke at Kristiansund som den siste av de 21 kommunene ga sin tilslutning til å bli med i selskapet. Dermed har samtlige 21 kommuner sagt ja til å bli med.
    Re-Midt IKS vil få ansvar for innsamling av alt husholdningsavfall og slam, i tillegg drift av gjenvinningsstasjonen/ene i eierkommunene.

Blir størst målt i antall
kommuner
I følge ei pressemelding er et interimstyre i gang med arbeidet. I interimstyre sitter styrelederne og nestlederne fra de fusjonerte selskapene, samt tre tillitsvalgte. Noe av det første interimstyret har gjort er i følge pressemeldingen, å ansette Trygve Berdal som i dag er daglig leder hos Hamos Forvaltning IKS, som daglig leder i det nye selskapet i en åremålsstilling i tre år.
    Re-Midt IKS blir det største renovasjonsselskapet i landet, målet etter antall kommuner. Målt etter antall innbyggertall blir selskapet landets åttende største med om lag 130 000 innbyggere. Hovedkontoret blir på Orkanger. Det blir også kontor på Melhus og i Kristiansund.

Bruktbutikken på Melhus vil bestå
Envina er det eneste av de tre fusjonskameratene som har egen bruktbutikk. De andre har ei enklere ordning der folk kan levere, eller bytte ting gratis.

Bildet: Trygve Berdal er ansatt somdaglig leder for det interkommunale renovasjonsselskapet Re-Midt.

Les mer i Gaula.

Print

Number of views (2050)/Comments (0)

Siste utgave