X

Responsive image

Nyheter
Mer enn 1500 boliger planlagt  i Melhus sentrum de kommende åra

Mer enn 1500 boliger planlagt i Melhus sentrum de kommende åra

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, October 2, 2019/Categories: Startsiden, Nyheter

En tredjedel av boligene planlegges bygd de kommende tre åra. Totalt skal det investeres 8 milliarder i boliger og næring i Melhus sentrum. Det opplyste leder i næringsforeninga Hans Petter Øien Kvam på Frokostmøte fredag.

Områdeplanen for Melhus sentrum ble vedtatt forrige tirsdag. Flere aktører er klare med byggeplaner i området som omfattes av områdeplanen for Melhus sentrum. På Melhustunet er de godt i gang. Der omfatter planen totalt 400 leiligheter og 50 000 kvadratmeter næringsareal. Byggetrinn 1 som er i gang, består av 54 leiligheter. 20 av dem er ikke solgt. Byggetrinn to består av 15 – 20 leiligheter. Øien Kvam understreket at det er markedet som bestemmer. Oppstart for byggetrinn to er planlagt til våren 2020. På Melhustunet skal det investeres 1,5 – 2 milliarder kroner.

Vil passere 20 000
innbyggere
På Gimsøya skal det bygges 570 boliger og investeres 2 milliarder kroner. Salgsstart påsken 2020. Melhustorget har planene klare for 275 leiligheter og 15 000 kvadratmeter næringsareal. Byggestart høsten 2020 eller våren 2021. Byggetrinn 1 består av 110 leiligheter. Norgeshus skal bygge på en fjerde etasje på 750 kvadratmeter. Byggingen tar til nå i oktober. I bankkvartalet skal det bygges 82 leiligheter. Det skal investeres 300 millioner, og oppstart er høsten 2020. I Melhus bor det i dag drøyt 16 500 mennesker. Etter planlagt bygging av nye boliger vil innbyggertallet passere 20 000. I tillegg skal det også bygges boliger på Brekkåsen.

Ny politisk ledelse
Den nye ordføreren Jorid Jagtøyen fra Senterpartiet, som riktignok ikke er valgt enda, konstituering av det nye kommunestyret skjer først den 29. oktober, presenterte den øvrige politiske ledelsen. Stine Estenstad fra Høyre fortsetter som varaordfører, mens Merethe Moum blir en av to medlemmer i formannskapet for Melhuslista og blir en del av den politiske ledelsen. Det er med andre ord tre kvinner som skal utgjøre den politiske ledelsen i Melhus kommune de kommende fire åra.


Bildet: Ny politisk ledelse. Når det nye kommunestyret konstitueres den 29. oktober vil den politiske ledelsen bestå av disse tre kvinnene. Fra venstre Merethe Moum (ML), Stine Estenstad (H) og Jorid Jagtøyen (Sp).

Les mer i Gaula.

Print

Number of views (1570)/Comments (0)

Siste utgave