X

Responsive image

Nyheter
Maren Grøthe skal lede skole- og omsorgskomiteen

Maren Grøthe skal lede skole- og omsorgskomiteen

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, October 2, 2019/Categories: Startsiden, Nyheter

Den nye politiske ledelsen i Melhus kommune vil bestå av tre kvinner. Det er fra før kjent at Jorid Jagtøyen fra Senterpartiet blir ordfører og Stine Estenstad fra Høyre varaordfører.

AV JENS GRANØIEN

For øvrig er det nye flertallet i Melhus, etter kommunevalget bestående av Sp, H og ML blitt enig om fordelingen av de seks formannskapsplassene som flertallsgruppa får. Det betyr at Senterpartiet får tre i formannskapet, disse er: Jorid Jagtøyen, Fritz Arne Haugen og Gjøran Berg Onsøyen. Melhuslista får Merethe Moum og Sigmund Gråbak, mens Stine Estenstad blir den eneste fra Høyre i formannskapet. Senterpartiet fikk elleve i kommunestyret, mens Høyre og Melhuslista fikk fire hver.
Maren Grøthe skal lede
skole og omsorgskomiteen
Flertallet er blitt enig om å redusere antall komiteer fra tre til to. Mikal Kvaal fra Høyre som er leder for komite for teknikk og miljø i dag, fortsetter, mens Maren Grøthe fra Senterpartiet skal lede komite for skole og omsorg. Mindretallet får de to nestledervervene. Maren Grøthe som fylte atten år i august, og er førstegangsvelger. Fritz Arne Haugen som leder forhandlingene, sier at hun egentlig skulle hatt plass i formannskapet fordi det var hun som fikk nest flest stemmer hos Senterpartiet, men på grunn av kjønnsfordelingen var ikke det mulig. Grøthe ble i stedet tilbudt å lede en komite, noe hun har akseptert. Navnet på komiteen som skal erstatte de to tidligere komiteene, Kultur og Oppvekst og Helse og Omsorg er ennå ikke bestemt.


Bildet: Maren Grøthe fra Senterpartiet skal lede komite for skole og omsorg.

Les mer i Gaula.

 

Print

Number of views (1943)/Comments (0)

Siste utgave