X

Responsive image

Nyheter
Stor arbeidsledighet og økende  forskjeller preget 1. mai talene

Stor arbeidsledighet og økende forskjeller preget 1. mai talene

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, May 5, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Økende forskjeller, rekordstor arbeidsledighet og håpet om et regjeringsskifte til høsten preget 1. maitalene i Melhus. Leder i Melhus arbeiderparti Jørn Ove Moen, slo fast da han åpnet den digitale 1. maifeiringa, at de økonomiske forskjellene i Norge øker.

AV JENS GRANØIEN

I år som i fjor ble det ikke 1.maifeiring slik vi er vant til. På grunn av koronapandemien ble det også i år en digital 1. maimarkering i Melhus. Markeringa ble sendt digitalt fra Storstua på Lundamo skole.

    Lederen i Melhus Ap sa i sin velkomst, at det som trengs er løsninger for vanlige folk, og ikke flere skattelettelser for de rikeste. Moen sa at han gjerne skulle ha gått i 1. maitog, men konstaterte at det ikke var mulig i år heller.

    Dette var første gang Folkets hus på Kvål ikke ble benytta på 1.mai. I normale år starter dagen med frokostservering i Folkets hus. Moen lovte frokost i Folkets hus på Kvål neste år, og tradisjonell avslutning på dagen med kveldsmat i samfunnshuset på Hovin.

 

Taler og musikalske innslag

Dagens hovedtaler var Steinar Krogstad, 4. kandidat på stortingsvalglista for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag, og tilknyttet Fellesforbundet. Appell ble holdt av følgende: Rakel Skårslette Trondal, fylkestingsrepresentant for SV og kommunestyrerepresentant i Malvik. Nestleder i LO Gauldal Marit Rundhaug og nestleder i AUF i Trøndelag Mathias Solli. Mellom talene og appellene var det musikalske innslag ved Julie Stokke og Vegard Bollandsås.

 

USA er inspirert av oss

Steinar Krogstad trakk parallellen til USA på 1890-tallet, da 1. mai ble markert første gang. Martin Tranmæl, melhusbygg arbeiderpartimann og ikke minst folketaler, var i USA og tok med seg lærdom hjem derfra.

    – Nå sliter USA. Nå er de mer inspirert av oss enn vi av dem. President Biden har sagt at han vil endre lovene. USA er et viktig land, slo stortingskandidaten fast.

    Krogstad sa at republikanerne driver skremselspropaganda og skremmer folk med sosialisme. Krogstad øynet håp i ungdommen. De lar seg ikke skremme av gratis helsevesen og gode velferdsordninger. Han slo fast at det er viktig med en sterk fagbevegelse, som tidligere generasjoner har kjempet fram, som har fått på plass en rekke velferdsgoder.

    – Før jobba folk hele dagen. I dag er det kamp om at folk skal få jobbe heltid. Det er ikke sjølsagt i dag. Kravet skal være heltid, ikke bare faste ansettelser, sa Krogstad.

Bilde: 

Talere og arrangører av 1. mai arrangementet som ble overført digitalt fra Lundamo skole. Fra venstre; nestleder i AUF i Trøndelag Mathias Solli, leder i Melhus arbeiderparti Jørn Ove Moen, stortingskandidat Steinar Krogstad, Ingunn Nervik Isaksen og Anja Sterten begge kommunestyrerepresentanter for Arbeiderpartiet og nestleder i LO Gauldal Marit Rundhaug.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (516)/Comments (0)

Siste utgave