X

Responsive image

Nyheter
Dagtilbud for demente

Dagtilbud for demente

Author: Melhus Avisa Gaula/Monday, May 10, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Dag- og aktivitetstilbud – for hjemmeboende, for å stimulere til økt aktivitet og sosial deltakelse. Samt avlastning for pårørende.

AV JENS GRANØIEN

Tilbudet har avdeling på Buen med seks ansatte med underavdelinger i Horg/Flå med fire ansatte, og Hølonda med en ansatt. Nylig ble en aktivitørstilling utvida fra 80 til 100 prosent.

    I Nedre Melhus er det vedtaksbasert tilbud fire dager i uka. Det er også et nyoppretta tilbud til yngre mennesker med kognitiv svikt to dager i uka. Sistnevnte tilbud ble oppretta høsten 2020. Dessuten er det et lavterskeltilbud for hjemmeboende en dag i uka.

    Det er helse- og velferdskontoret som foretar tildeling tilpassa den enkeltes behov, en to eller tre dager i uka. Det forklarte Bente Hustad som er enhetsleder for hjemmetjenesten i Melhus på møte i utvalg for helse, oppvekst og kultur.

 

Tilpassa covid-19

Ingeborg Kjøsnes som er avdelingsleder, opplyste at drifta har vært tilpassa covid-19 det siste året etter full nedstenging i mars 2020. Hun fortalte at i koronatiden har de hatt dagsenter utendørs på Buen med vaffelledningen gjennom vinduet, for at folk ikke skulle møtes for tett.

    Hun fortalte om gradvis gjenåpning – nå når vaksineringen er i gang, men at det fortsatt holdes avstand. Kjøsnes poengterte at det er viktig at de pårørende får avlastning.

Hun sa at det er utfordrende når det gjelder lokaler i Horg/Flå, og Kjøsnes mente de er heldig som har busser som det kan bevege seg litt rundt med. Siden juni har antall personer i hver gruppe gradvis økt. Kjøsnes sa at det er stort behov for avlastning for de pårørende.

 

Tilbud til yngre 

med kognitiv svikt

Bente Hustad poengterte at det er lite kjent at det finnes et tilbud til yngre med kognitiv svikt i Melhus, og at det er viktig å formidle.

    Hun fortalte om veien videre og sa, at det ses på muligheten for å benytte Foss Aune på Leinstrand som blant annet tilbyr ridefysioterapi, Prestegårdslåna, Gamle Hovin og nye lokaler i  Horg og Flå.

     Vi vil benytte tilbud gjennom den «kulturelle spaserstokken», sa Hustad.

Bilde: 

Bente Hustad er enhetsleder for hjemmetjenesten i Melhus kommune.

 

Les mer i gaula

Print

Number of views (342)/Comments (0)

Siste utgave