X

Responsive image

Nyheter
MAREN kan bli Stortingets yngste noen gang

MAREN kan bli Stortingets yngste noen gang

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, August 18, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Maren Grøthe er født i 2001. Nå kan hun, 20 år gammel, bli fast møtende på Stortinget. Det er ikke lenge siden hølondjenta begynte å orientere seg om politikk. Hun leste de ulike partiprogrammene, og fant ut hva hun ville satse på. Hun var da allerede ungdomsrådsleder i Melhus, så ble hun valgt inn i kommunestyret og ble til og med utvalgsleder. Hun er med i sentralstyret i Senterungdommens landsforbund og kan nå altså bli stortingrepresentant. Hun blir den yngste.

AV ÅSMUND SNØFUGL

Maren Grøthe er kandidat nummer tre på Senterpartiets liste for Sør-Trøndelag. 20-åringen er ikke bare den yngste på Sp-lista. Hun er også en av de riktig unge som vil ha en reell sjanse til å kunne møte i Stortinget i den kommende perioden.

    Meningsmålingene tyder på at Senterpartiet kan få to representanter fra Sør-Trøndelag nå ved valget. Da vil Ola Borten Moen og Heidi Greni bli de to som får fast plass. Dersom det blir rødgrønt flertall i nasjonalforsamlinga vil vi få ny regjering. Det er grunn til å tru at Ola Borten Moe, i dag nestleder i Senterpartiet, vil bli en av statsrådene, slik han var i den forrige rødgrønne regjeringa. I såfall rykker Maren opp og blir fast møtende på Stortinget.

    Den unge hølondingen Maren har hatt en rask karriere. Hun sier at hun ikke kommer fra noen politisk engasjert familie. Men i barndom og tidlig ungdom vokste hun opp med at en skulle engasjere seg for det som skjedde i lokalmiljøet. Hun og søsknene var mye med på det som skjedde i grenda og bygda, de var med på dugnader og lærte seg å føle ansvar og det å medvirke i fellesskapet.

– Hvordan kom du med i politisk arbeid?

– Det politiske engasjement mitt begynte i Ungdomsrådet i Melhus. Der fikk jeg arbeide for saker som var viktige for ungdom, det synes jeg var utrolig givende. Spesielt de gangene vi fikk gjennomslag for ting som jeg så faktisk hadde betydning for folk. 

 

Interessen økte

Gnisten var tent. Og hun innså at de fleste samfunnsmessige beslutningene ble tatt gjennom de politiske partiene. Skulle hun virkelig være med på å påvirke, var det gjennom et parti. Men hvilket hadde hun ikke klart for seg.

    – Jeg leste ulike partiprogram, sier hun. – Valget falt ganske enkelt på Senterpartiet til slutt. Siden hun meldte seg inn der har hun fått engasjert seg i mye spennende. Hun ble valgt inn både i fylkesstyret og sentralstyret til Senterungdommen. Hun fikk sommerjobb som trainee i Senterpartiet på Stortinget og ble for to år siden valgt inn i kommunestyret i Melhus. Som til kommunestyrerepresentant ble hun videre valgt til leder av utvalget for helse, oppvekst og kultur.

    – Dette ligger det jo en del arbeid bak, men aller mest handler dette om et lagarbeid for saker vi tror på, og at jeg også har vært veldig heldig med at jeg har et parti som har turt å satse ungt!

    Nå har hun imidlertid tatt et gedigent skritt videre, og står på terskelen til Stortinget.

    Vi spør henne om hvilket politisk spørsmål hun som ungdom er spesielt opptatt av.

    – Det er mye, men jeg er spesielt opptatt av at vi skal gjøre det vi kan for at folk også skal kunne bo i litt mer grisgrendte strøk i åra framover. Dette er viktig for å opprettholde det Norge vi er så glad i, med levende lokalsamfunn over hele Norge, sier hun. 

    – Men skal vi klare det må vi sikre at folk fortsatt har tjenestetilbud, arbeidsplasser og muligheten for å bygge seg hus og etablere seg utenfor de såkalte kollektivknutepunktene.

 

Yngste på Stortinget

– Hva tenker du om at du blir tidenes yngste på Stortingets talerstol?

– Det er jo stas, men samtidig en oppgave jeg virkelig tar på alvor, sier Maren. – Jeg tror det er viktig at også yngre gis plass i de nasjonale folkevalgte organene. Dette fordi jeg og andre unge kanskje kan bidra med et annet perspektiv på en del saker enn de som har rundet 50. For eksempel når det kommer til hvordan oppvekstsektoren vår fungerer i dag, behovet for flere lavterskeltilbud i psykisk helse og å få ned de enorme køene for å få oppkjøringstime. Samtidig håper jeg at jeg kan være med å bidra til at flere unge engasjerer seg ved å løfte saker ungdommen bryr seg om. 

    Om Maren kommer til å møte fast på Stortinget vil hun være den første fra Hølonda. Fra området som ellers utgjør dagens Melhus kommune har det vært mange, den første allerede i 1821.

– Har du som trønder særlige saker du vil gå inn for?

    Som trønder og en representant for trøndersk ungdom, er det viktig for meg at vi skal skrote regjeringens tvangsinnføring av et rent karakterbasert opptak som inntaksmodell i videregående, sier hun. 

    I dag får fylkene bestemme hvordan de vil gjøre dette sjøl, og i Trøndelag har en valgt nærskoleprinsippet. 

Bilde: Maren Grøthe.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (693)/Comments (0)

Siste utgave