X

Responsive image

Nyheter
VAKSINERINGA GÅR MOT SLUTTEN: – En arbeidskrevende prosess,  men samtidig lærerikt og ei utrolig fin tid

VAKSINERINGA GÅR MOT SLUTTEN: – En arbeidskrevende prosess, men samtidig lærerikt og ei utrolig fin tid

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, August 25, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Det sier Marianne Thoresen. Hun er kommunefarmasøyt og har leda vaksineringa i Melhus. 

    – Det har vært en fantastisk fin gjeng å jobbe med, sier hun om vaksinasjonsteamet og de frivillige.

AV JENS GRANØIEN

Det starta i mellomjula med planlegging. Det var møter gjennom jula for å planlegge starten på vaksineringa. Melhus bedehus ble leid som lokaler. Den første uka i januar kom de første vaksinedosene, som besto av 50 doser. En forsiktig start, må en si.

    Marianne Thoresen sier at hun ikke tok lang betenkningstid da hun ble spurt om å lede vaksineringa. Noe måtte klargjøres på hjemmebane i forhold til to-åringen, før hun svarte ja.

 

Hva har jobben din som leder gått ut på?

– Det har vært mye å holde oversikt over. Ting er blitt oppdatert og endra underveis. Det har vært mange beslutninger som måtte tas i løpet av kort tid. Det har vært mye ny kunnskap, og retningslinjer i stadig endring. Det måtte alltid passes på å ha oversikt, og være oppdatert til enhver tid. Min viktigste oppgave har vært å sørge for mest mulig forutsigbarhet i ei uforutsigbar tid, sier Marianne Thoresen.

 

Stort arbeidspress

Hun sier at alle som har jobba med vaksineringa nok har følt på stort arbeidspress. Marianne sier det er viktig å kunne ta beslutninger i løpet av kort tid.

    – Jeg har hele tida prøvd å oppdatere meg og være tydelig overfor de i teamet, sånn at det ikke skulle oppstå tvil.

    Marianne Thoresen får ikke skrytt nok av teamet, og sier at de er en fantastisk gjeng. Teamet har bestått av seks faste, pluss tre frivillige som har foretatt vaksinering. De fleste enten pensjonister eller studenter. I tillegg har det vært tre frivillige som har jobba som vakter hver dag, her er det flere som har skiftet på, samt to som har tatt imot og registrert de som er kommet for å bli vaksinert.

 

Har fått innbyggerne 

til å føle seg ivaretatt

Har det gått greit å skaffe nok folk til vaksineringa og vakter?

    – Enkelte dager har det vært utfordrende å skaffe nok folk, men de som har vært der har gjort en kjempeinnsats. De har stått på vinter, vår og sommer for at det skal gli så godt som mulig

    Marianne sier at hun har stort behov for å vise vaksinasjonsgruppa, og de frivillige hvor viktig de har vært for henne.

    –  I tillegg er de så omsorgsfulle. Uten dem hadde vi ikke klart å gjennomføre dette, sier hun. Og fortsetter: – Vi har bygd på ei gruppe som bryr seg om innbyggerne i Melhus. Vi har hatt en god atmosfære, og vi har fått innbyggerne i Melhus til å føle seg ivaretatt. Det har vært en god opplevelse, smiler Marianne fornøyd.

 

Samspillet har vært unikt

Hun sier at teamet har ulike utdanninger. Mange er sykepleiere, men alle har ulik bakgrunn og erfaring som har vært en styrke for gruppa.

    – Den dynamikken vi har skapt ved å heie på hverandre hver eneste dag når vi jobber mot det som er målet. En sånn kultur har jeg aldri opplevd før. Samspillet har vært unikt, forklarer Marianne Thoresen.

    Marianne sier det er kjempeviktig at dette blir fullført, og at alle får to sprøyter med riktig mellomrom. Hun innrømmer at det har vært litt av et puslespill.

    – Innbyggerne i Melhus vil automatisk ha ulike behov som vi må tilrettelegge for på best mulig måte. Det har gått greit. De som er på laget har vært endringsdyktige, og har hatt en kreativ måte å gjøre ting på. Hvis noen har vært i nærheten av noen som har vært smitta, er de blitt vaksinert ute, eller i bilen.

Bilde: 

Teamet som var til stede tirsdag. Fra venstre Mari Ovesen, Anne Jøraandstad, Sonja Lund, Unni Johnsen, Marit Skaanes, Ida Bakke, Toril Seim, Astrid Gauslaa Wehn, Laila Reitan Sundet. Foran Marianne Thoresen, Grethe Storsve, Kirsti Riseth og Magne Svegård

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (586)/Comments (0)

Siste utgave