X

Responsive image

Nyheter
Lill-Therese Varsi: Eneste melhusbygg i sametingsvalget

Lill-Therese Varsi: Eneste melhusbygg i sametingsvalget

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, September 1, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Samtidig som det er stortingsvalg er det også valg til Sametinget. Fra Melhus står bare Lill-Therese Varsi på listene.

AV EIVINNTAXT

De fleste partier på Stortinget er også representert på Sametinget. Alle som er registrert i Samisk valgmanntall kan stemme på valget til Sametinget i tillegg til Stortingsvalget. Vi tok en

prat med Lill-Therese for å få vite mer om Sametingsvalget. 

Lill-Therese Varsi bor på Hovin sammen med mann og tre barn. Hun er fra den lille bygda Sirma i Tana, og er utdannet spesialpedagog. Hun jobber i PP tjenesten i Rennebu kommune.

Lill-Therese forteller at hun har vært opptatt av politikk siden 17-18 årsalderen, og at det spesielt var distriktspolitikk og det å ta vare på lokalmiljøer, skoler og slikt som engasjerte henne.

Det var da som nå Senterpartiet som var partiet for henne, og som best fulgte opp de sakene hun var opptatt av. Sju lister i sørsamisk krets Lill-Therese kan fortelle at det er i alt 7 samiske valgkretser. Senterpartiet er et av de partiene som stiller liste i alle valgkretsene. For Melhus del så hører vi til Sørsamisk valgkrets. Her står Lill på 3. plass på lista. Sørsamisk krets har i alt fire

representanter på Sametinget, og Lill regner med at Senterpartiet får en av disse plassene. Partiet har helt klare prioriteringer, og hun forteller at Samisk Senterparti kan haavvikende synspunkter i forhold til moderpartiet i saker som angår samene. Hun sier også at stortingsgruppa til Senterpartiet har fått god opplæring i samiske problemstillinger av Nancy Porsanger Anti, som i lange perioder har vært på Stortinget som vararepresentant. Dette har gjort at de føler de har stor forståelse i moderpartiet. De viktigste sakene Senterpartiets Sameliste kjemper for er naturlig nok bevaring av natur og ressurser i de områdene der det drives reindrift. Kampen mot vindmøller og gruvedrift i disse områdene er allerede mye omtalt i media.

Bilde: Lill-ThereseVarsi er den eneste representanten fra Melhus på Samiske valglister.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (388)/Comments (0)

Siste utgave