X

Responsive image

Nyheter
Dagsonen på Løberg ble utgifter  – ikke besparelse

Dagsonen på Løberg ble utgifter – ikke besparelse

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, October 13, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

I 2018 ble dagsonen på tunnelen på E6 ved Løberg på Lundamo vurdert som en besparelse. E6 Nå vurderes den som en merkostnad.

AV JENS GRANØIEN

Det er foretatt ny omregulering på den samme strekningen på ny E6, på nytt. Omreguleringen viser at dagsonen som før ble vurdert som besparende, nå vurderes som et fordyrende element. Det blir mer fjellsprengning, mer masseforflytning, vesentlig mer fjellskjæring. En dagsone vil gi økt kjørelengde. Det blir konflikt med Gaula, med naturmangfoldet og med jordbruket, med en dagsone.

    Det opplyste saksbehandler hos Nye Veier Jan Olav Sivertsen på møte i Melhus formannskap tirsdag. Han sa at Nye Veier har mottatt henstilling både fra Statsforvalteren og fra Melhus kommune, om at dagsone ikke er ønskelig.

    – Derfor utelater vi dagsonen for videre planlegging, sa Sivertsen fra veiselskapet.

 

Utfordringer på østsida av elva mellom Kvål og Ler

Nye Veier har også under vurdering å legge ny E6-trase på østsida av elva mellom Kvål og Ler, etter henstilling fra Melhus formannskap. Dermed skal det utredes trase på begge sider at elva på denne strekningen. Utredningen vil foreligge i løpet av november. Sivertsen opplyste at det er utfordringer på østsida, blant annet med grunnforhold, nærhet til Gaula, jernbanen, jordbruksbeslag, Gammelelva, flom og kostnader ved boliger.

Sivertsen opplyste at statsforvalteren uttaler i sine merknader til østalternativet at statsforvalteren ikke vil se at østalternativet er mer akseptabelt i dag, enn det var da Statsforvalteren, den gangen fylkesmannen, fremmet innsigelse. Sivertsen sa at det er svært vanskelig for statsforvalteren å akseptere at Gammelelva naturreservat blir berørt.

 

Evjen/Grinni

Forbi Evjen- og Grinni-grenda ser Nye Veier, etter henstilling fra Melhus kommune på en mulig trase øst for bebyggelsen. Det blir trangt, og veien ville komme svært nær bebyggelsen etter at traseen måtte flyttes på grunn av fare for ras vest for bebyggelsen. Sivertsen sa at det er en kurant veilinje, men at den heller ikke er en konfliktfri trase.

    Veien vil komme nærmere elva, det vil kreve mer erosjonssikring mot elva. Jordbruksbeslaget blir omtrent det samme som for traseen vest for bebyggelsen, mot skråningen.

    Fritz Arne Haugen (Sp) ville vite hvordan en trase øst for bebyggelsen vil påvirke kurvaturen med en hastighet på 90 kilometer i timen, i stedet for 110. Sivertsen svarte at det blir enklere, men at det ikke er vurdert.

    – Vi legger 110 kilometer til grunn, sa han.

Bilde: 

Jan Olav Sivertsen hos Nye Veier ga formannskapet oppdatering på ny E6-trase mellom Kvål og Gyllan. Fra venstre, Ordfører Jorid Jagtøyen og rådmann Katrine Lereggen.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (400)/Comments (0)

Siste utgave