X

Responsive image

Nyheter
6,7 MILL. LITER  MJØLK FRA MELHUS

6,7 MILL. LITER MJØLK FRA MELHUS

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, October 13, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

«Fra gårder nær deg,» reklamerer Tine med på mjølkekartongene sine.  Begrepet «nær deg» er ikke nærmere definert, og derfor kan det være litt interessant å se nærmere på mjølkeproduksjonen i Melhus kommune. 

AV MAGNAR HAUKDAL 

I følge tall fra Tine er det i dag 43 melkeleverandører i kommunen, og ved utgangen av september hadde disse levert 6.700.000 liter melk.  For samme periode i 2020 var leveransene 6.900.000 liter.  Årsleveransen av melk blir etter dette ca. 8.9 mill liter, noe som i gjennomsnitt gir en mjølkeproduksjon på 24.800 liter pr. dag.  Gjennomsnittet pr. leverandør blir da i overkant av 200.000 liter melk pr. år.  Melhus kommune har i dag litt i overkant av 17.000 innbyggere.  Dersom hver innbygger, store som små, forbruker 1,5 l melk pr. dag klarer altså kommunens melkeprodusenter å dekke dette forbruket.   

    En av melkeleverandørene er familien Blokkum på Jåren på Hølonda.  For å få litt mer kjennskap til hvordan produserende gårdsbruk er i dag, tok vi en nærmere prat med familien.  

 

Overtok tidlig

Far i huset, John Olav, forteller at de overtok gården i 2007 etter hans foreldre.  Dette gjorde de før hans far hadde oppnådd pensjonsalderen.  Skal en drive gårdsbruk må en overta ennå mens en er ung og har pågangsmot, poengterer han.  Og han fortsetter – etter hvert måtte vi ta stilling hva vi skulle gjøre med grisehuset som begynte å bli litt dårlig.  Konklusjonen ble da at familien bestemte seg for både å bygge ei ny avdeling og restaurere det gamle grisehuset.  Dette ble gjort for fem år siden, noe vi i dag er veldig glad for rent kostnadsmessig, sier John Olav, noe kona Jorun nikker samtykkende til. 

 

Mjølk- og kjøttproduksjon

Gården Framigarden Konstad er i sin helhet basert på melk- og kjøttproduksjon.  På fjøset er det 40 mjølkekyr og 80 ungdyr.  I tillegg har gården ca. 500 da produktiv skog, men det er melk- og kjøttproduksjon familien på fem lever av.  John Olav er fullt beskjeftiget med gårdsdrifta, mens Jorun i tillegg har en deltidsjobb i kommunen.

Bilde:

Jorunn og John Olav Blokkum foran den nye fløyen av fjøset.

 

Les mer i Gaula

Print

Number of views (424)/Comments (0)

Siste utgave