X

Responsive image

Nyheter
Måtte forlate gården  på grunn av ny E6-trase

Måtte forlate gården på grunn av ny E6-trase

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, November 3, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Store vegprosjekter lar seg ikke gjennomføre uten konsekvenser for berørte eiendommer langs vegtraseen. På Hovin ble gården til Tor Arne Eggen innløst og revet. Til slutt vil det kanskje vise seg at gården ble jevnet med jorden til ingen nytte.

AV MAGNAR HAUKDAL

I

 2010 kjøpte Tor Arne seg gård like nord for Fossbakken på Hovin for å dyrke interessen for hest.  Innflyttinga skjedde i 2011, og ombygginga fra fjøs til stall startet.  Lite ante han den gang at ny E6 gjennom Gauldalen skulle få konsekvenser for den framtidige drifta av gården.  Etter hvert som vegprosjektet skred fram ble det klart at traseen for den nye E6 ville få så store konsekvenser at han og familien måtte flytte.

    Gården ble innløst av Nye Veier i 2017, og prosessen med å finne alternativ eiendom for familien og hestene førte de etter hvert et godt stykke ut i Tømmesdalen.  Hit flytta de i 2018.

 

Fornøyd med prosessen

Tor Arne forteller at prosessen med Nye Veier gikk greit, og vi hadde forståelse for at vegtraseen måtte få konsekvenser for noen.  I dette tilfelle også for oss.  Gården ble kjøpt på det åpne marked og slik hadde familien ingen sterke røtter knyttet til eiendommen.  Etter at gården ble innløst ble alle husa revet, og i dag er det bare en avkjørsel fra gamle E6 opp Fossbakken som vitner om at det har vært en gård her.  I samme området er også flere andre eiendommer innløst, fraflyttet og revet som følge av den da tilsynelatende fastlagte vegtraseen.

    Tor Arne forteller at de er fornøyd med den nye gården de har anskaffet, men at det er både pluss- og minussider ved å etablere seg så pass langt unna hovedvegen.  

Bilde: 

Tor Arne sammen med hingsten Pogba i Tømmerdalen.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (432)/Comments (0)

Siste utgave