X

Responsive image

Nyheter
100 år gammel slakterihistorie  på museum

100 år gammel slakterihistorie på museum

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, November 10, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

11.november er det hundre år siden Alfred Andersen senior åpnet kjøttforretning på Støren. Barnebarnet Svein Andersen, som senere ble sentral i bedriften, har samlet historie om det som ble en viktig og tradisjonsrik virksomhet i kommunen.

AV BJØRN IVAR HAUGEN

D

e fleste i Gauldalen fikk et forhold til «Slakter Andersen» på 1900-tallet. Mange husker nok Svein Andersen best, og far Alfred, og de eldste også farfar Alfred Andersen (1890-1972) som starten bedriften. 

    For hundre år siden rykket Andersen senior inn følgende annonse i avisene Nidaros, Ny Tid og Arbeidets Rett: 

«Fredag 11.november førstk. aapner jeg ved Støren st. en 1ste klasses Kjød-Opskjær og Pølseforretning, der anbefales til publikums velvillige søkning. Alfred Andersen, Slakter».

 

Da Dovrebanen åpnet

Alfred Andersen sr. fra Røros gjorde støresbygg av seg da han så potensiale for en kjøttforretning der. Gründeren fikk trua på Støren under byggingen av Dovrebanen, og da den ble åpnet høsten 1921 hadde han skaffet seg tomt like ved jernbaneundergangen. Det var plassen for Alfred Andersen Kjøttvareforretning i mange år, og til slutt havnet virksomheten på andre siden av jernbanen under navnet Andersen Mat.

 

Museum

Bilder og gjenstander fra Alfred Andersens sr. virke har nå havnet på museum. Svein Andersen er glad for at samlinga har fått plass på Horg Bygdatun. Tor Forsbergh, som er daglig leder der, har gitt den historiske samlingen plass slik at den kan bli sett. Mange av gjenstandene er gjenkjennelige for folk som husker forretninga, da mye av det ble brukt ved disken. Diskvekt, kassaapparat og manuell lommekalkulator kan nevnes, og ei prisberegningsvekt som trolig var en revolusjon ved anskaffelsen i 1936.

    Pølsestappemaskin fra første driftsår 1921, og ei skjæremaskin for pålegg fra 1950, er også blikkfang i butikken. 

    – Dette er ting fra drifta fram til 1960, da det ble generasjonsskifte, forteller Svein Andersen.

 

Stor utvikling

Da tok Alfred Andersen jr. over og drev frem til neste generasjonsskifte i 1977. Svein Andersen ble den neste daglige leder, og det var drift frem til år 2000, de siste ti årene i lokalet der Støren Bilsenter har tilhold i dag. På 80-tallet var Andersen Mat en betydelig virksomhet i Midtre Gauldal kommune med 15 ansatte på det meste. Virksomheten ble lagt ned etter at E6 ble lagt utenom Støren sentrum.

    – Vi merket godt at trafikken forsvant. I tillegg var det store endringer i bransjen. Nye pakketeknikker, og det at kjøle- og fryseanlegg ble flyttet over til dagligvarebutikkene, gjorde at spesialbutikkene for kjøtt døde ut. Forutsetningene ble borte. Og nå utdannes det ikke pølsemakere lengre. Det er en tid for alt, sier Svein Andersen.

    Han har lang fartstid i yrket. Etter Andersen Mat begynte han ved Norsk Kylling, og der er han fortsatt. Svein er hovedtillitsvalgt ved bedriften som har flyttet til Orkanger.

    – Det er spennende å være med på oppstarten av et så moderne og rasjonelt anlegg som Norsk Kylling har etablert på Orkanger. Det er interessant, sier Svein som jobber i 60 prosent stilling.

Bilde:

På Horg Bygdatun. – Det er en verdig samling som har fått plass, sier daglig leder Tor Forsbergh (i midten) ved Horg Bygdetun. Svein Andersen (t.v.) og Torben Wiig har merket og tatt vare på tingene.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (591)/Comments (0)

Siste utgave