X

Responsive image

Nyheter
Ulykkelige Ivarikke fra Børsa kom til Reitgjerdet

Ulykkelige Ivarikke fra Børsa kom til Reitgjerdet

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, November 17, 2021/Categories: Startsiden, Nyheter

Reitgjerdet var en pleiestiftelse for spedalske som sto ferdig på sensommeren i 1861 på Strinda, i Trondheim.

AV RITA ELVIRA HUSBY 

Hovedbygningen var oppført i to etasjer av teglstein på sokkel av hogget stein på gråsteinsmur. På baksida er det to sidefløyer ut mot nord i 46 meters lengde og mellom dem et framspringende midtparti, med kapellet i andre etasje. Sykerom for kvinner og menn var atskilt i vestre og østre fløy med hver sine arbeidsog spiserom. Bygningen hadde 20 skorsteinspiper, 136 vinduer av forskjellig størrelser og 86 dører (derav 22 doble). Mot øst, ca 50 m fra hovedbygningen, ligger Forstanderboligen, oppført i 2 etasjer i tømmer på grunnmur med grunnflate på omtrent 170 kvadratmeter. Huset var på denne tida innredet for to familier, med kjøkken i begge etasjene.Til pleiestiftelsen var der også et” brenselsskur”, en “ved- og kullskurbygning”, en magasinbygning med likstue og snekkerrom, et uthus, stall og låve. Ikke håp om helbredelse Den nye anstalten i Strinda var i utgangspunktet en pleiestiftelse, ingen helbredelsesanstalt.

Den hadde som formål å ta imot pasienter til forpleining livet ut. Dette skulle søkere gjøres oppmerksom på, så de ikke kom med urealistiske håp om å bli friske.De syke ble installert i sykeværelser,

i alt 40 rom der manns og kvinneavdelingene var adskilt. Dårlig oppførsel kunne medføre utvisning, og den som forlot stiftelsen uten lov, kunne ikke uten videre regne med å få vende tilbake. Hele

livet, både arbeid, fritid, søvn og ulike samværsformer skulle foregå innen institusjonens rammer. I vinterhalvåret var det nok arbeid for en gruppe i ved- og kullskurene. Det gjaldt bl.a. å lagre, kappe og transportere ved til rundt 45 kakkel- og søyleovner i syke- og arbeidsrommene, og dessuten bringe kull til fyrbøteren som betjente dampkjelen som skaffet varmt vann til både kjøkken,

vaskerom og baderommene. I staben på Reitgjerdet, var det både en snekker og en skomaker som godt kunne trenge til assistanse. I magasinbygning ne denfor østre fløy av hovedbygget

fantes en panelt likstue vegg i vegg med et snekkerværelse med kakkelovn som ble flittig benyttet. Her ble pasientene blant annet satt til å lage likkister. Behovet var alltid til stede og

ga jevn virksomhet året rundt.

Bilde: 

64 år gamle Ivarikke Pedersdatter Hammer er her fotografert på Reitgjerdet stiftelse for Leprasyke/spedalske i 1891, tydelig preget av den grusomme sykdommen.

Les mer i Gaula

Print

Number of views (696)/Comments (0)

Siste utgave