X

Responsive image

Nyheter
Bispevisitas i Melhus!

Bispevisitas i Melhus!

Author: Melhus Avisa Gaula/Wednesday, November 27, 2019/Categories: Startsiden, Nyheter

Biskop Herborg Finnset ser fram til å gjøre seg kjent i vårt distrikt!

AV EIVINN TAXT
Denne uka er det bispevisitas i Melhus, Horg, Flå og Hølonda sokn i Gauldal prosti. Hele denne uka, fram til søndag 1. desember er satt av til å bli kjent med kommunen, menighetene og de ansatte i distriktet vårt. Det blir møter med ansatte, besøk på skoler, kulturkvelder og gudstjenester.
    Visitasen ble innledet tirsdag morgen med gudstjeneste i Melhuskirka. Prost Øystein Flø ønsket biskopen velkommen, sokneprest Kjell Arne Morland forrettet og sokneprest Merete Sand holdt prekenen for dagen.
    Gudstjenesten ble avsluttet med at biskop Herborg Finnset sa noen ord om at hun så fram til å bli kjent med kommunen og de ansatte. Hun var spesielt opptatt av bildet av Petter Dass som henger i kirken, og ble gladelig med på å bli fotografert foran dette bildet etter gudstjenesten.

Bildet: Biskop Herborg Finnset foran de frammøtte ansatte til gudstjeneste tirsdag morgen.

Les mer i Gaula.

Print

Number of views (1440)/Comments (0)

Siste utgave